柳揚送客

青楓江畔白蘋州,
楚客傷離不待秋。
君見隨朝更何事?
柳津南渡水悠悠。

 

Liễu Dương tống khách

Thanh phong giang bạn bạch tần châu,
Sở khách thương ly bất đãi thu.
Quân kiến Tuỳ triều canh hà sự?
Liễu tân nam độ thuỷ du du.

 

Dịch nghĩa

Hai bên bờ sông xứ rau tần trắng có trồng cây phong xanh mướt,
Khách thăm đất Sở không đợi thu về, đang buồn vì sầu ly biệt.
Ông thấy triều đại nhà Tuỳ canh tân đất nước thế nào?
Đường sông từ bến đò Liễu xuôi nam rộng mênh mông.


Bến đò Liễu thuộc thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xứ rau tần trồng phong xanh mướt
Khách Sở trong ly biệt buồn đau
Tuỳ triều canh cải ra sao?
Xuôi nam bến Liễu sông đào mênh mông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bờ sông tần trắng, thông xanh biếc
Khách Sở biệt ly vợi vợi buồn
Canh cải triều Tuỳ sao thế nhỉ?
Về nam bến Liễu nước mênh mông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời