聽江笛送陸侍御

遠聽江上笛,
臨觴一送君。
還愁獨宿夜,
更向郡齋聞。

 

Thính giang địch, tống Lục thị ngự

Viễn thính giang thượng địch,
Lâm trường nhất tống quân.
Hoàn sầu độc túc dạ,
Cánh hướng quận trai văn.

 

Dịch nghĩa

Nghe tiếng sáo xa xa trên sông
Nâng chén tiễn bạn đi rồi
Còn một mình buồn rầu trông đêm
Ta lại hướng về phía thư phòng lắng nghe tiếng sáo

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Xa nghe tiếng sáo trên sông,
Một phen cất chén rượu nồng đưa nhau.
Nghĩ cho đêm vắng thêm sầu,
Riêng ai tiếng ấy bên lầu lại nghe.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trên sông sáo xa đưa,
Tiển anh chén say sưa.
Đêm về buồn vắng lẻ,
Vọng thư phòng còn nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xa nghe tiếng sáo trên sông,
Tay nâng chén rượu tiễn ông lên đường.
Lại buồn đơn độc đêm trường,
Hướng nơi dinh quận, sáo, thường vẫn nghe...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xa nghe tiếng sáo trên sông
Nâng ly mời bạn ân cần tiễn đưa
Giấc hồ buồn nỗi đêm khuya
Nỉ non tiếng sáo lọt qua bức mành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên sông xa thoảng nghe tiếng sáo
Nhân nâng ly tiễn bác lên đường
Một mình buồn bã canh trường
Đâu đây tiếng sáo quận đường lại nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Trên bến xa nghe sáo
Đưa nhau rắp chén bày
Ngủ đêm buồn vắng bạn
Lại nghe ở nhà trai


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời