18/10/2021 14:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính giang địch, tống Lục thị ngự
聽江笛送陸侍御

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 14:51

 

Nguyên tác

遠聽江上笛,
臨觴一送君。
還愁獨宿夜,
更向郡齋聞。

Phiên âm

Viễn thính giang thượng địch,
Lâm trường nhất tống quân.
Hoàn sầu độc túc dạ,
Cánh hướng quận trai văn.

Dịch nghĩa

Nghe tiếng sáo xa xa trên sông
Nâng chén tiễn bạn đi rồi
Còn một mình buồn rầu trông đêm
Ta lại hướng về phía thư phòng lắng nghe tiếng sáo

Bản dịch của Tản Đà

Xa nghe tiếng sáo trên sông,
Một phen cất chén rượu nồng đưa nhau.
Nghĩ cho đêm vắng thêm sầu,
Riêng ai tiếng ấy bên lầu lại nghe.
Nguồn: Báo Ngày nay, số 122, ngày 7-8-1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Thính giang địch, tống Lục thị ngự