滁州西澗

獨憐幽草澗邊生,
上有黃鸝深樹鳴。
春潮帶雨晚來急,
野渡無人舟自橫。

 

Trừ Châu tây giản

Độc liên u thảo giản biên sinh,
Thượng hữu hoàng ly thâm thụ minh.
Xuân triều đới vũ vãn lai cấp,
Dã độ vô nhân chu tự hoành.

 

Dịch nghĩa

Riêng thương cỏ âm thầm mọc bên lạch,
Trên có cái oanh vàng hót trong cây um tùm.
Thuỷ triều mùa xuân đem theo mưa, trời sập tối,
Đò đồng quạnh vắng, con thuyền tự quay ngang.


Trừ châu giờ là huyện Trừ, tỉnh An Huy. Tây giản là con lạch phía tây, tục gọi là Thượng Mã hà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Xót thương bến nước cỏ xanh vàng,
Cây rậm cành cao, oanh hót vang.
Mưa dịp triều xuân, trời sập tối,
Chiếc đò quạnh vắng tự quay ngang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Khe xanh thương cỏ mọc bên đàng
Lảnh lót lùm cây oanh hót vang
Mưa đổ chiều xuân sông chảy xiết
Bến quê người vắng chiếc đò không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cỏ mọc bờ khe trông đáng yêu,
Trên tầng cây rậm tiếng oanh kêu.
Chiều xuân mưa đổ, triều lên gấp,
Đồng quê bến vắng, chiếc thuyền neo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Riêng thương cỏ ấy chốn sông này,
Thoảng tiếng oanh vàng trong lá cây.
Mưa dịp triều Xuân, dòng chảy gấp,
Bến thôn không khách chiếc đò quay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Thương cỏ âm thầm mọc dưới khe,
Oanh vàng hót giữa tán rậm che.
Triều xuân, mưa lại, trời sập tối,
Đò tự quay ngang bến vắng hoe.

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Riêng thương cỏ rối mọc ven bờ,
Cây rậm oanh vàng hót líu lo.
Mưa đổ, triều xuân đêm chảy gấp,
Bến quê vắng khách lệch con đò.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Bên khe cỏ mọc riêng buồn,
Trên cao cây rậm oanh vàng líu lo.
Triều xuân mưa vội tối mờ,
Bến sông khách vắng con đò quay ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Mến yêu cỏ suối thanh nhàn
Trên là cây rậm oanh vàng hót kêu
Nước xuân ào ạt mưa chiều
Con thuyền nằm cạnh bến heo hút người

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chỉ thương cỏ mọc bên khe
Trên cây oanh hót tiếng nghe ngọt ngào
Bến quê đò vắng cắm sào
Mùa xuân gần tối thuỷ triều lên mau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Riêng thương cỏ rối mọc bờ khe,
Cây rậm oanh vàng hót mải mê.
Mưa đổ nước xuân chiều giục giã,
Thuyền không nằm lặng bến đò quê.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối