21/09/2021 10:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ Châu tây giản
滁州西澗

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 15:01

 

Nguyên tác

獨憐幽草澗邊生,
上有黃鸝深樹鳴。
春潮帶雨晚來急,
野渡無人舟自橫。

Phiên âm

Độc liên u thảo giản biên sinh,
Thượng hữu hoàng ly thâm thụ minh.
Xuân triều đới vũ vãn lai cấp,
Dã độ vô nhân chu tự hoành.

Dịch nghĩa

Riêng thương cỏ âm thầm mọc bên lạch,
Trên có cái oanh vàng hót trong cây um tùm.
Thuỷ triều mùa xuân đem theo mưa, trời sập tối,
Đò đồng quạnh vắng, con thuyền tự quay ngang.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Thương cỏ âm thầm mọc dưới khe,
Oanh vàng hót giữa tán rậm che.
Triều xuân, mưa lại, trời sập tối,
Đò tự quay ngang bến vắng hoe.
Trừ châu giờ là huyện Trừ, tỉnh An Huy. Tây giản là con lạch phía tây, tục gọi là Thượng Mã hà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Trừ Châu tây giản