送崔十三東遊

千里有同心,
十年一會面。
當杯緩箏柱,
倏忽催離宴。
丹鳳城頭噪晚鴉,
行人馬首夕陽斜。
灞上春風留別袂,
關東新月宿誰家。
官柳依依兩鄉色,
誰能此別不相憶。

 

Tống Thôi thập tam đông du

Thiên lý hữu đồng tâm,
Thập niên nhất hội diện.
Đương bôi hoãn tranh trụ,
Thúc hốt thôi ly yến.
Đan Phụng thành đầu táo vãn nha,
Hành nhân mã thủ tịch dương tà.
Bá thượng xuân phong lưu biệt duệ,
Quan Đông tân nguyệt túc thuỳ gia.
Quan liễu y y lưỡng hương sắc,
Thuỳ năng thử biệt bất tương ức.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngàn dặm vẫn bạn đồng tâm
Mười năm một lần hạnh ngộ
Ly nâng phiếm tranh chậm rãi
Tiệc vui giây phút cơ hồ
Quạ chiều kêu đầu thành Đan Phụng
Người ngựa đi theo bóng tà dương
Chia tay giữa gió xuân sông Bá
Đêm Quan Đông trăng mới ngủ đường
Tuy hai quê nhưng liễu một màu
Ai chia tay mà không nhớ nhau

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Luôn đồng lòng dù xa ngàn dặm
Gặp một lần lưu niệm mười năm
Rượu đang hoà hợp đàn tranh
Hốt nhiên thôi thúc tiệc tan vội vàng
Quạ huyên náo đầu thành Đan Phụng
Ngựa và người trong ánh nắng chiều
Gió xuân sông Bá áo lưu
Quan Đông nhà nọ trăng treo thượng tuần
Nhà quan dương liễu đôi phần
Chia tay cảnh ấy ai không nhớ nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngàn dặm có cùng lòng
mười năm một lần gặp.
Đàn rượu hoà thong dong
Chợt giục xong tàn tiệc.
Đầu thành Đan Phụng quạ chiều tuôn
Người ngựa rộn ràng nhạt ánh dương
Tay áo gió xuân đùa ngọn Bá
Nhà ai trăng mới rọi Quan Đông.
Liễu quan như trước khoe hương sắc
Giả biệt này ai chẳng nhớ thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời