送陳章甫

四月南風大麥黃,
棗花未落桐陰長。
青山朝別暮還見,
嘶馬出門思舊鄉。
陳侯立身何坦蕩?
虯鬚虎眉仍大顙。
腹中貯書一萬卷,
不肯低頭在草莽。
東門酤酒飲我曹,
心輕萬事皆鴻毛。
醉臥不知白日暮,
有時空望孤雲高。
長河浪頭連天黑,
津口停舟渡不得。
鄭國遊人未及家,
洛陽行子空嘆息。
聞道故林相識多,
罷官昨日今如何?

 

Tống Trần Chương Phủ

Tứ nguyệt nam phong đại mạch hoàng,
Tảo hoa vị lạc đồng âm trường.
Thanh sơn triêu biệt mộ hoàn kiến,
Tê mã xuất môn tư cựu hương.
Trần hầu lập thân hà thản đãng?
Cầu tu hổ my nhưng đại tảng.
Phúc trung trữ thư nhất vạn quyển,
Bất khẳng đê đầu tại thảo mãng.
Đông môn cô tửu ẩm ngã tào,
Tâm khinh vạn sự giai hồng mao.
Tuý ngoạ bất tri bạch nhật mộ,
Hữu thì không vọng cô vân cao.
Trường hà lãng đầu liên thiên hắc,
Tân khẩu đình chu độ bất đắc.
Trịnh quốc du nhân vị cập gia,
Lạc Dương hành tử không thán tức.
Văn đạo cố lâm tương thức đa,
Bãi quan tạc nhật kim như hà?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tháng tư lúa chín gió nam đưa
Hoa gai chưa rụng lá đồng thưa
Sớm biệt non xanh chiều lại thấy
Ra đường ngựa hý nhớ quê xưa
Trần hầu phong độ sao bình thản
Râu rồng mày hổ cao vầng trán
Sách chừng vạn quyển chứa trong lòng
Chẳng chịu cúi đầu nơi hạ bạn
Chuốc rượu cùng ta chốn cửa Đông
Lòng xem vạn sự tựa lông hồng
Say ngủ hay đâu chiều bóng xế
Mây cao có lúc hững hờ trông
Sông dài đem thẫm liền trời nước
Lính bến neo thuyền qua chẳng được
Ngẩn ngơ Trịnh Quốc khách xa nhà
Than thở Lạc Dương người dấn bước
Rừng xưa bạn cũ biết là bao
Hôm trước từ quan, nay thế nào?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Tháng tư lúa chín gió nam buông
Chưa rụng đài hoa lá đông buồn
Từ giả non xanh chiều chợt xuống
Ngựa hí qua rào nhớ cố hương
Trần hầu tự nghiệp một thân danh
Mày cọp râu rồng vầng trán thanh
Một bụng kinh luân đầy vạn quyển
Chẳng chịu hạ mình kiếm chút danh
Nơi chốn cửa đông ngồi độc ẩm
Lòng xem thế sự tựa lông hồng
Say ngủ mặc tình chiều xế bóng
Mây cao cũng mặc chẳng hoài trông
Trường giang trời nước liền đen thẳm
Bến thuyền lính khẩu khó băng qua
Viễn khách ngẩn ngơ chiều đất Trịnh
Lạc Dương mỗi bước lại thêm sầu
Rùng xưa bạn cũ từng đàm đạo
Nay đã từ quan , hỏi thế nào ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tháng tư đại mạch chín vàng,
Ngô đồng tươi tốt, gai đang hoa nhiều.
Núi xanh, đi sáng, về chiều,
Ngựa ra khỏi cổng lòng đều nhớ quê.
Ông Trần bình thản hay ghê,
Râu rồng, mày cọp, thêm bề trán cao.
Bụng đầy vạn sách khác nào,
Miền xuôi ông ở, làm sao cúi đầu.
Cửa đông mua rượu đãi nhau,
Lòng xem muôn việc khác đâu lông hồng.
Say, chiều chưa tỉnh giấc nồng,
Có khi hờ hững ngửa trông mây trời.
Trời đen sóng vỗ tận nơi,
Neo thuyền, lính giữ biết thời nào qua.
Sang chơi Trịnh, chửa về nhà,
Lạc-Dương, cất bước sao mà than chi.
Rừng xưa, bạn cũ thiếu gì,
Từ quan hôm trước, nay thì ra sao?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng tư gió nam, lúa mạch chín
Lá ngô đồng tốt, kín hoa gai
Núi xanh xa sớm chiều lai
Cửa ra ngựa hí nhớ hoài đến quê
Ông Trần giữ mình lề bình thản
Mày cọp râu rồng trán rộng cao
Bụng đầy vạn sách lược thao
Ở nơi đồng cỏ lẽ nào khom lưng
Đãi bọn ta cửa đông mời uống
Muôn việc xem nhẹ giống lông hồng
Say nằm chẳng biết chiều buông
Lâng lâng nhàn nhã ngắm suông mây trời
Bầu trời đen sông dài nối tiếp
Lính bến thuyền giữ phép qua sông
Kẻ đi than thở Lạc Dương.
Dong chơi nước Trịnh người không về nhà
Nơi rừng nghe nói bạn bè
Hôm qua quan bãi, nay thì ra sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời