古意

男兒事長征,
少小幽燕客。
賭勝馬蹄下,
由來輕七尺。
殺人莫敢前,
鬚如蝟毛磔。
黃雲隴底白雪飛,
未得報恩不能歸。
遼東小婦年十五,
慣彈琵琶解歌舞。
今為羌笛出塞聲,
使我三軍淚如雨。

 

Cổ ý

Nam nhi sự trường chinh,
Thiếu tiểu U Yên khách.
Đổ thắng mã đề hạ,
Do lai khinh thất xích.
Sát nhân mạc cảm tiền,
Tu như vị mao trách.
Hoàng vân lũng để bạch tuyết phi,
Vị đắc báo ân bất năng quy.
Liêu Đông tiểu phụ niên thập ngũ,
Quán đàn tỳ bà giải ca vũ.
Kim vi Khương địch xuất tái thanh,
Sử ngã tam quân lệ như vũ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nam nhi chinh chiến xa
Khách U Yên tuổi trẻ
Dưới ngựa thắng bao phen
Tính mệnh thường xem nhẹ
Giết người ai dám đương
Râu như lông nhím khoẻ
Dưới núi mây vàng, mây trắng bay
Chưa đền ơn nước, chửa về ngay
Liêu Đông cô gái mười lăm tuổi
Thạo gảy tì bà, ca múa giỏi
Sáo Khương nay thổi điệu biên cương
Khiến cả ba quân lệ như suối


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Làm trai, chinh chiến lâu dài,
U-Yên, tuổi trẻ là trai can trường.
Thắng người dưới ngựa là thường,
Tấm thân bẩy thước sa trường nhẹ tênh.
Giết người, ai thấy cũng kinh,
Râu như lông nhím mặc tình đâm ra.
Như làn mây trắng bay xa,
Ơn vua chưa báo, về nhà được đâu.
Gái Liêu mười sáu tuổi đầu,
Tỳ bà, múa hát, từ lâu đã rành.
Sáo Khương, ngoài ải chậm, nhanh,
Ba quân, giọt lệ tuôn thành mưa rơi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nam nhi ở chiến trường dài hạn
Đều là đoàn trai tráng U Yên
Thắng quân thù được liền liền
Là nhờ coi nhẹ trước tiên thân mình
Giết tỉnh bơ lúc bình chưa dám
Râu dựng như lông nhím khi hăng
Ngựa phi dưới đám mây vàng
Ơn vua chưa báo thề không trở về
Liêu Đông mới cặp kê cô gái
Thiện tỳ bà múa giỏi ca hay
Sáo Khương “Xuất tái” hôm nay
Ba quân tướng sĩ mắt cay lệ tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nam nhi đi chinh chiến xa,
Khách U Yên trẻ tỏ ra can trường.
Bao phen dưới ngựa thắng thường,
Tính mệnh xem nhẹ sa trường đánh nhau.
Giết người ai dám đương đầu,
Râu như lông nhím khoẻ đâu mà bày.
Mây vàng, mây trắng núi bay,
Chưa đền ơn nước, về ngay không đành.
Liêu Đông cô gái mười lăm,
Múa ca giỏi tì bà rành gảy hay,
Sáo Khương điệu ải thổi nay,
Ba quân khiến cả lệ rày suối tuôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời