19/05/2022 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Trần Chương Phủ
送陳章甫

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2009 16:55

 

Nguyên tác

四月南風大麥黃,
棗花未落桐陰長。
青山朝別暮還見,
嘶馬出門思舊鄉。
陳侯立身何坦蕩?
虯鬚虎眉仍大顙。
腹中貯書一萬卷,
不肯低頭在草莽。
東門酤酒飲我曹,
心輕萬事皆鴻毛。
醉臥不知白日暮,
有時空望孤雲高。
長河浪頭連天黑,
津口停舟渡不得。
鄭國遊人未及家,
洛陽行子空嘆息。
聞道故林相識多,
罷官昨日今如何?

Phiên âm

Tứ nguyệt nam phong đại mạch hoàng,
Tảo hoa vị lạc đồng âm trường.
Thanh sơn triêu biệt mộ hoàn kiến,
Tê mã xuất môn tư cựu hương.
Trần hầu lập thân hà thản đãng?
Cầu tu hổ my nhưng đại tảng.
Phúc trung trữ thư nhất vạn quyển,
Bất khẳng đê đầu tại thảo mãng.
Đông môn cô tửu ẩm ngã tào,
Tâm khinh vạn sự giai hồng mao.
Tuý ngoạ bất tri bạch nhật mộ,
Hữu thì không vọng cô vân cao.
Trường hà lãng đầu liên thiên hắc,
Tân khẩu đình chu độ bất đắc.
Trịnh quốc du nhân vị cập gia,
Lạc Dương hành tử không thán tức.
Văn đạo cố lâm tương thức đa,
Bãi quan tạc nhật kim như hà?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tháng tư lúa chín gió nam đưa
Hoa gai chưa rụng lá đồng thưa
Sớm biệt non xanh chiều lại thấy
Ra đường ngựa hý nhớ quê xưa
Trần hầu phong độ sao bình thản
Râu rồng mày hổ cao vầng trán
Sách chừng vạn quyển chứa trong lòng
Chẳng chịu cúi đầu nơi hạ bạn
Chuốc rượu cùng ta chốn cửa Đông
Lòng xem vạn sự tựa lông hồng
Say ngủ hay đâu chiều bóng xế
Mây cao có lúc hững hờ trông
Sông dài đem thẫm liền trời nước
Lính bến neo thuyền qua chẳng được
Ngẩn ngơ Trịnh Quốc khách xa nhà
Than thở Lạc Dương người dấn bước
Rừng xưa bạn cũ biết là bao
Hôm trước từ quan, nay thế nào?
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Tống Trần Chương Phủ