Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2006 04:54

望秦川

秦川朝望迥,
日出正東峰。
遠近山河淨,
逶迤城闕重。
秋聲萬戶竹,
寒色五陵松。
客有歸歟歎,
淒其霜露濃。

 

Vọng Tần Xuyên

Tần Xuyên triêu vọng quýnh,
Nhật xuất chính đông phong.
Viễn cận sơn hà tĩnh,
Uy di thành khuyết trùng.
Thu thanh vạn hộ trúc,
Hàn sắc ngũ lăng tùng.
Hữu khách quy dư thán,
Thê kỳ sương lộ nùng.

 

Dịch nghĩa

Sáng sớm trông cảnh Tần Xuyên bao la,
Mặt trời mọc ngay đỉnh núi phía đông.
Xa gần núi sông yên ổn,
Quanh co tường thành lớp lớp.
Tre muôn nhà sào sạc tiếng thu,
Thông năm lăng mang vẻ lạnh lùng.
Có người khách đi về than thở,
Sương móc thê lương giăng tỏa mịt mùng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Trời mai lặng ngắm đất Tần Xuyên
Nắng sớm vầng đông tỏa ánh hiền
Sông núi chập chùng phô sắc sáng
Tháp thành san sát nối nhau liền
Tiếng thu dìu dặt tre lơi lả
Đông giá âu sầu thông trĩu nghiêng
Lặng lẽ ai về nghe thở vắn
Sương rơi não nuột trắng muôn miền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sáng hướng Tần Xuyên trông
Mặt trời mọc đỉnh đông
Xa gần sông núi lặng
Thành quanh lớp lớp tường.
Muôn nhà diù dặt trúc
Năm mộ lạnh sắc thông
Khách đi về than thở
Sương móc giăng lạnh lùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tần Xuyên cảnh sớm bao la,
Chính đông, đỉnh núi ló ra vừng hồng.
Xa gần, yên ổn núi sông,
Tường thành lớp lớp chập chùng nhấp nhô.
Vạn nhà xào xạc trúc thu,
Năm lăng thông sắc âm u lạnh lùng.
Có người khách đến than cùng,
Móc sương giăng toả mịt mùng thê lương...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh Tần Xuyên bao la sáng sớm
Mặt trời lên từ mỏm núi đông
Xa gần yên tĩnh núi sông
Quanh co lớp lớp thành tường nhấp nhô
Tre muôn nhà tiếng thu xào xạc
Thông Ngũ lăng xơ xác lạnh căm
Khách du trở lại than rằng
Móc sương giăng toả mịt mùng thê lương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Buổi sớm ngàn đông liếc mắt theo
Thiên nhiên Hàm Cốc thợ nào thêu
Gió quang mây tạnh trời như vẽ
Cửa ngất thành sâu đất lắm chiều
Tiếng trúc đền xưa sương lác đác
Màu xuân lăng cũ gió đưa hiu
Lòng quê ai thấu ai chăng nhỉ
Sương tuyết đầy trời dáng hắt hiu


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng sớm Tần Xuyên cảnh xa trông,
Mặt trời ngay đỉnh phía non đông.
Xa gần sông núi như tranh vẽ,
Lớp lớp thành sâu quanh nẻo sông.
Xào xạc muôn nhà tre cất tiếng,
Lạnh lùng mang vẻ ngũ lăng thông.
Người đi có khách về than thở,
Sương móc thê lương toả mịt mùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời