Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 08:18

琴歌

主人有酒歡今夕,
請奏鳴琴廣陵客。
月照城頭烏半飛,
霜淒萬樹風入衣。
銅鑪華燭燭增輝,
初彈淥水後楚妃。
一聲已動物皆靜,
四座無言星欲稀。
清淮奉使千餘里,
敢告雲山從此始。

 

Cầm ca

Chủ nhân hữu tửu hoan kim tịch,
Thỉnh tấu minh cầm Quảng Lăng khách.
Nguyệt chiếu thành đầu điểu bán phi,
Sương thê vạn thụ phong nhập y.
Đồng lô hoa chúc chúc tăng huy,
Sơ đàn “Lục thuỷ” hậu “Sở phi”.
Nhất thanh dĩ động vật giai tĩnh,
Tứ toạ vô ngôn tinh dục hy.
Thanh Hoài phụng sứ thiên dư lý,
Cảm cáo Vân Sơn tòng thử thuỷ.

 

Dịch nghĩa

Vị chủ nhân có rượu để vui thú đêm nay
Lại mời khách Quảng Lăng tấu khúc đàn
Ánh trăng chiếu đầu thành, bầy chim bay qua
Sương đọng trên vạn cành cây, gió thổi bay vào áo
Lò lửa bằng đồng tăng thêm ánh sáng cho ngọn nến hoa
Khi mới bắt đầu là điệu “Lục thuỷ”, sau đó chuyển sang điệu “Sở phi”
Một tiếng đàn vừa vang lên, mọi vật đều yên tĩnh
Bốn bề khách khứa đều im lặng lắng nghe, ánh sao cũng thưa thớt dần
(Nhưng còn phải) phụng sứ đến đất Hoài xa hơn nghìn dặm
Nên đành cáo từ để lên đường từ Vân Sơn


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đêm nay đầy rượu, chủ nhân thích,
Ôm cầm mời tấu khách Quảng Lăng.
Đầu thành đàn quạ lượn dưới trăng,
Sương lạnh ngàn cây gió lồng áo.
Lò đồng đốt nến, nến sáng rỡ,
Tấu Lục thuỷ xong, Sở phi liền.
Đàn trỗi lên muôn vật lặng yên.
Bốn bên bặt tiếng sao dần lặn,
Nhận mệnh Thanh Hoài xa ngàn dặm,
Từ giả Vân Sơn bước lên đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chủ nhân có rượu đêm nay thích
Đàn cầm xin gảy Quảng Lăng khách
Trăng chiếu đầu thành quạ bay nhao
Sương lạnh muôn cây áo gió vào
Lò đồng đốt đuốc đuốc lên cao
Trước khúc "Lục thuỷ", "Sở phi" sau
Một tiếng nổi lên vật đều lặng
Bốn bề lặng lẽ trời thưa sao
Thanh Hoài vâng mệnh ngoài ngàn dặm
Dám nói Vân Sơn đà thấy thẳm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đêm nay tiệc rượu vui cùng chủ,
Quảng Lăng mời gảy cung đàn cũ.
Trăng rọi đầu thành, quạ thoáng bay,
Sương lạnh ngàn cây, áo gió lay.
Lò đống đốt đuốc, đuốc bung cao,
"Lục thuỷ", "Phàn phi" điệu nối vào.
Một tiếng trỗi lên, muôn vật lặng,
Bốn bên im ắng, nhạt thưa sao.
Nghìn đặm Thanh Hoài vâng đến đấy,
Vân Sơn dám bảo lui từ ấy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm hôm nay chủ nhà mở tiệc
Lại mời người đặc biệt tấu đàn
Trên đầu thành chiếu trăng vàng
Sương trên cây cối, gió càng lạnh thêm
Lò hương toả, đuốc thêm ánh sáng
“Lục thuỷ” đầu sau đến “Sở Phi”
Đàn rung tiếng, người lịm đi
Bốn bên tĩnh lặng, sao thì vắng không
Thanh Hoài đi sứ ngàn trùng
Cáo quan về ẩn mây rừng từ nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chủ nhân có rượu thú đêm tàn,
Mời khách Quảng Lăng tấu khúc đàn
Trăng chiếu đầu thành chim lượn hót,
Cành cây sương đọng gió bay tràn.
Lò đồng đốt lửa đèn hoa sáng,
Mọi vật lặng yên vang tiếng đàn.
“Lục thuỷ”, “Sở phi” lần lượt tấu.
Bốn bề khách lặng sao thưa dần.
Đất Hoài nghìn dặm sứ vâng lệnh,
Đành cáo từ lên đường núi Vân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời