05/12/2020 03:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầm ca
琴歌

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 08:18

 

Nguyên tác

主人有酒歡今夕,
請奏鳴琴廣陵客。
月照城頭烏半飛,
霜淒萬樹風入衣。
銅鑪華燭燭增輝,
初彈淥水後楚妃。
一聲已動物皆靜,
四座無言星欲稀。
清淮奉使千餘里,
敢告雲山從此始。

Phiên âm

Chủ nhân hữu tửu hoan kim tịch,
Thỉnh tấu minh cầm Quảng Lăng khách[1].
Nguyệt chiếu thành đầu điểu bán phi,
Sương thê vạn thụ phong nhập y.
Đồng lô hoa chúc chúc tăng huy,
Sơ đàn “Lục thuỷ[2]” hậu “Sở phi[3]”.
Nhất thanh dĩ động vật giai tĩnh,
Tứ toạ vô ngôn tinh dục hy.
Thanh Hoài phụng sứ thiên dư lý,
Cảm cáo Vân Sơn tòng thử thuỷ.

Dịch nghĩa

Vị chủ nhân có rượu để vui thú đêm nay
Lại mời khách Quảng Lăng tấu khúc đàn
Ánh trăng chiếu đầu thành, bầy chim bay qua
Sương đọng trên vạn cành cây, gió thổi bay vào áo
Lò lửa bằng đồng tăng thêm ánh sáng cho ngọn nến hoa
Khi mới bắt đầu là điệu “Lục thuỷ”, sau đó chuyển sang điệu “Sở phi”
Một tiếng đàn vừa vang lên, mọi vật đều yên tĩnh
Bốn bề khách khứa đều im lặng lắng nghe, ánh sao cũng thưa thớt dần
(Nhưng còn phải) phụng sứ đến đất Hoài xa hơn nghìn dặm
Nên đành cáo từ để lên đường từ Vân Sơn

Bản dịch của Phụng Hà

Đêm nay đầy rượu, chủ nhân thích,
Ôm cầm mời tấu khách Quảng Lăng.
Đầu thành đàn quạ lượn dưới trăng,
Sương lạnh ngàn cây gió lồng áo.
Lò đồng đốt nến, nến sáng rỡ,
Tấu Lục thuỷ xong, Sở phi liền.
Đàn trỗi lên muôn vật lặng yên.
Bốn bên bặt tiếng sao dần lặn,
Nhận mệnh Thanh Hoài xa ngàn dặm,
Từ giả Vân Sơn bước lên đường.
[1] Tích đời Tam Quốc, Kê Khang đi chơi ở Lạc Tây, đêm ngủ ở Hoa Dương đình, đem đàn cầm ra đánh, bỗng có người khách lạ vào lấy đàn cầm đánh bài Quảng Lăng tán để dạy Kê Khang, thanh điệu nghe cực hay. Sau Kê Khang bị Tư Mã Chiêm giết, bài đàn ấy thất truyền.
[2] Tên một khúc đàn thời xưa.
[3] Tức Sở phi thán, một khúc đàn trong Nhạc phủ do Thạch Sùng đời Tấn lấy chuyện Phàn phi can Sở Trang vương mà đặt ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Cầm ca