Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2006 05:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/05/2006 07:47

聽董大彈胡笳聲兼寄語弄房給事

蔡女昔造胡笳聲,
一彈一十有八拍。
胡人落淚沾邊草,
漢使斷腸對歸客。
古戍蒼蒼烽火寒,
大荒沈沈飛雪白。
先拂聲弦後角羽,
四郊秋葉驚慽慽。
董夫子,通神明,
深松竊聽來妖精。
言遲更速皆應手,
將往復旋如有情。
空山百鳥散還合,
萬里浮雲陰且晴。
嘶酸雛雁失群夜,
斷絕胡兒戀母聲。
川為靜其波,
鳥亦罷其鳴。
烏孫部落家鄉遠,
邏娑沙塵哀怨生。
幽音變調忽飄灑,
長風吹林雨墮瓦。
迸泉颯颯飛木末,
野鹿呦呦走堂下。
長安城連東掖垣,
鳳凰池對青瑣門。
高才脫略名與利,
日夕望君抱琴至。

 

Thính Đổng Đại đàn Hồ già thanh kiêm ký ngữ lộng Phòng cấp sự

Thái nữ tích tạo Hồ già thanh,
Nhất đàn nhất thập hữu bát phách.
Hồ nhân lạc lệ triêm biên thảo,
Hán sứ đoạn trường đối quy khách.
Cổ thú thương thương phong hoả hàn,
Đại hoang trầm trầm phi tuyết bạch.
Tiên phất thanh huyền hậu giốc vũ,
Tứ giao thu diệp kinh thích thích.
Đổng phu tử, thông thần minh,
Thâm tùng thiết thính lai yêu tinh.
Ngôn trì cánh tốc giai ứng thủ,
Tương vãng phục tuyền như hữu tình.
Không sơn bách điểu tán hoàn hợp,
Vạn lý phù vân âm thả tình.
Tê toan sồ nhạn thất quần dạ,
Đoạn tuyệt Hồ nhi luyến mẫu thanh.
Xuyên vi tĩnh kỳ ba,
Điểu diệc bãi kỳ minh.
Ô Tôn bộ lạc gia hương viễn,
La Sa sa trần ai oán sinh.
U âm biến điệu hốt phiêu sái,
Trường phong xuy lâm, vũ đoạ ngoã,
Bính tuyền táp táp phi mộc mạt,
Dã lộc u u tẩu đường hạ.
Trường An thành liên Đông Dịch viên,
Phụng Hoàng trì đối Thanh Toả môn.
Cao tài thoát lược danh dữ lợi,
Nhật tịch vọng quân bão cầm chí.

 

Dịch nghĩa

Xưa nàng Thái Diễm sáng tác khúc Hồ già,
Một lần gảy mười tám bản đàn.
Người Hồ rơi lệ ướt đẫm cỏ biên cương,
Sứ Hán đứt ruột trước kẻ trở về.
Đồn xưa man mác, đài lửa hiệu lạnh lùng,
Cõi đại hoang u ám, tuyết bay trắng xoá.
Trước nắn dây thương, sau nắn giốc vũ,
Bốn bề lá thu lay động xao xuyến.
Bác Đổng thông cảm được với thần minh,
Yêu tinh trong rừng thông rậm rạp đến nghe lén.
Đàn chậm lại nhanh, [cõi lòng] thể hiện ở nơi tay,
Gọi quá khứ rồi về hiện tại như có tình ý.
Trên núi hoang, trăm chim bay tan rồi nhóm lại,
Mây nổi muôn dặm âm u và sáng sủa.
Chua xót như nhạn non lạc bầy trong đêm tối,
Nức nở như cháu bé người Hồ khóc lưu luyến mẹ.
[Đàn chậm] Sông lặng sóng
[Đàn dừng] Chim thôi kêu.
Ở bộ lạc Ô Tôn xa cách quê nhà,
Gió cát La Sa nẩy sinh niềm ai oán.
Điệu đổi ra u buồn, chợt như gió nổi mưa tuôn,
Gió thổi qua rừng, mưa rơi mái ngói,
Nước suối ào ào đổ tận ngọn cây,
Hươu đồng chạy kêu ao ao dưới nhà.
Thành Trường An nối liền thành vườn Đông Dịch,
Ao Phụng Hoàng ở trước cửa điện Thanh Toả.
[Tôi biết bác] có tài cao mà không màng danh lợi,
Ngày đêm mong đợi bác ôm đàn đến...


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Xich Phi Ho @www.maihoatrang.com

Thái Diễm xưa chế mười tám khúc
Điệu Hồ già than khóc chơi vơi
Cỏ biên Hồ lệ đẫm rồi
Đau lòng Hán sứ trông người viễn chinh.
Hoả đài lạnh đồn binh trống vắng
Đại hoang buồn tuyết trắng bay bay
Năm dây trầm bổng dưới tay
Bốn phương lay động lá cây rùng mình.
Chàng Đổng Đại thần minh hiểu đến
Tán thông xanh yêu lén nghe cầm
Tay tiên khoan nhặt thanh âm
Lại qua lưu luyến tình thâm muôn vàn.
Nơi núi vắng hợp tan bách điểu
Dứt âm u nắng chiếu ngàn mây
Xót xa con nhạn lạc bầy
Hồ nhi lìa mẹ khóc cay xé lòng.
Đàn ngưng khúc chợt sông im sóng
Lắng tiếng chim đồng vọng cung thương
Một đời du mục tha hương
La Sa gió bụi thê lương kiếp người.
Điệu u uất bỗng vời tiêu sái
Gió luồn rừng reo mái mưa tuôn
Ngọn cây ào ạt suối nguồn
Ngẩn ngơ tiếng hoẵng dưới vườn phi nhanh.
Vườn Đông Dịch Tràng thành tiếp nối
Thanh Toả môn nhìn tới Phụng Hoàng
Lợi danh cao khách chẳng màng
Ngày đêm mong bạn mang đàn tới chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cam Huyen Doan @www.maihoatrang.com

Xưa Thái Diệm hồ già soạn khúc
Mười tám bài một lúc so dây.
Lệ Hồ ướt đẫm cỏ cây
Biên cương sứ Hán mong ngày hồi hương.
Đài lửa lạnh, chiến trường man mác
Cõi đại hoang tan tác tuyết bay.
Trước thương sau vũ nắn dây
Bốn bề hoa lá ngân đầy tiếng thu.
Như bác Đổng cảm thông thần quỷ
Tự rừng sâu, yêu mị lén nghe.
Chậm nhanh buông bắt ngón ngề
Vị lai quá khứ hiện về trong tâm.
Cõi hoang sơn, bách cầm ly hợp
Muôn dặm dồn lớp lớp mây bay.
Xót xa đêm nhạn lạc bầy
Hồ nhi nức nở rời tay mẹ hiền.
Đàn chậm lại, sông liền lặng sóng
Ngưng thật rồi, chim cũng thôi kêu.
Tha hương nơi đất Ô Châu
La Sa gió cát oán sầu nỉ non.
Điệu đổi buồn, mưa tuôn gió nổi
Gió qua rừng, mái dội tiếng rơi.
Ào ào suối đổ lưng trời
Hươu đồng kêu chạy bời bời dưới hiên.
Thành Trường An nối liền Đông Dịch
Ao Phụng ngoài cửa bích cung Thanh.
Tài cao chẳng bén lợi danh
Mong đàn bác Đổng lòng thành ngóng trông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hồ già, Thái Diễm soạn ra,
Đàn mười bản, tám nhịp ca, tiếp liền.
Dân Hồ, lệ ướt cỏ biên,
Người về, sứ Hán thấy thêm đau lòng.
Ải Tần, đài lửa lạnh lùng,
Đồng hoang trắng xoá, khắp vùng tuyết rơi.
Cung thương, giốc vũ dạo chơi,
Lá thu lay động ngoài trời lao xao.
Thần linh, bác Đổng cảm giao,
Yêu tinh rừng rậm cũng vào lén nghe.
Nỉ non, nhanh chậm, tay nghề,
Lướt qua thời cũ, lại về ngày nay.
Núi, chim tan lại họp bầy,
Mây trôi ngàn dặm, chỗ dầy chỗ quang.
Xót, đêm én nhỏ lạc đàn,
Bé Hồ nức nở, mẹ sang ngang rồi.
Dòng sông sóng lặng êm trôi,
Đàn chim tụ họp, cũng thôi kêu đàn.
Ô Châu, quê cách muôn vàn,
La Sa, cát bụi lại càng oán thương.
Chợt như gió thổi mưa tuôn,
Mưa trên mái ngói, gió luồn rừng cây.
Ao ào suối đổ đâu đây,
Nai kêu tác tác chạy đầy trước hiên.
Trường An, Đông Dịch sát liền,
Trước cung Thanh Toả, ao tiên Phụng Hoàng.
Tài cao, danh lợi chẳng màng,
Ngày đêm mong bác ôm đàn đến chơi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời