餞唐永昌

洛陽舊有神明宰,
輦轂由來天地中。
余邑政成何足貴,
因君取則四方同。

 

Tiễn Đường Vĩnh Xương

Lạc Dương cựu hữu thần minh tể,
Liễn cốc do lai thiên địa trung.
Dư ấp chính thành hà túc quý,
Nhân quân thủ tắc tứ phương đồng.

 

Dịch nghĩa

Thành Lạc Dương sắp có quan anh minh,
Từ kinh đô phái tới.
Thành phố sẽ phồn thịnh,
Nhờ tài ông cai trị bốn phương đều tốt.


Tiêu đề bài này có bản chép là "Tiễn Đường lang trung Lạc Dương huyện lệnh". Đường Vĩnh Xương nguyên làm thượng thư lang tại triều. Khoảng năm 707, ông được bổ đi Lạc Dương nhậm chức huyện lệnh. Trong tiệc tiễn đưa, nhiều người làm thơ tặng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Lạc Dương sắp về quan mới
Từ kinh đô phái tới anh minh
Phố phường rồi sẽ phồn vinh
Nhờ ông cai trị an bình bốn phương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Lạc Dương quan mới anh minh
Là người được cử từ kinh thành về
Thành phố phồn thịnh chỉnh tề
Nhờ tài cai trị bốn bề bình yên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời