Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
14 bài trả lời: 11 bản dịch, 3 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 22:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/08/2010 06:43

邙山

北邙山上列墳塋,
萬古千秋對洛城。
城中日夕歌鐘起,
山上唯聞松柏聲。

 

Mang sơn

Bắc Mang sơn thượng liệt phần doanh,
Vạn cổ thiên thu đối Lạc thành.
Thành trung nhật tịch ca chung khởi,
Sơn thượng duy văn tùng bách thanh.

 

Dịch nghĩa

Trên núi Bắc Mang, mồ mả la liệt
Từ muôn đời nay, Lạc Thành vẫn trông sang đó
Lúc chiều xuống, trong thành tiếng chuông ca nổi
Nhưng trên núi này chỉ nghe tiếng tùng bách reo mà thôi


Bắc Mang là tên một ngọn núi ở phía bắc Lạc Dương 11 dặm. Lăng tẩm các vua đời Đông Hán và mộ các danh thần đời Đường phần nhiều ở đó.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bắc Mang phần mộ ngổn ngang quanh
Muôn kiếp ngàn thu trước Lạc thành
Sớm tối trong thành ca nhạc trỗi
Vi vu tùng bách đỉnh non xanh


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mang sơn dưới núi mộ đầy quanh,
Muôn thưở nghìn thu đối Lạc thành.
Núi ấy chỉ nghe tùng bách thổi,
Trong thành chuông nhạc vẳng đêm thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trên núi Bắc Mang mộ nhấp nhô,
Thành Lạc trông sang tự thuở nào.
Tiếng chuông ca trỗi, chiều thành nội,
Đây chỉ tùng thông reo núi cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Trên núi Mang Sơn mộ ngổn ngang,
Lạc Thành muôn thuở vẫn trông sang.
Trong thành chiều xuống chuông ca nổi,
Đây chỉ thông reo vọng núi ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dị bản

Theo ĐƯỜNG THI, Trần Trọng Kim tuyển dịch, Nxb Văn Hoá Thông Tin thì trong câu 4 không phải là "Sơn thượng" mà là "Thử sơn" 此山.
Điều đó hợp lý hơn vì trong câu 1 đă có "Sơn thượng".

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

dị bản

Nhưng "thử sơn" thì sẽ bị thất luật. Cháu sẽ bổ sung chú thích về dị bản.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa và Khảo dị

Xin mạo bàn về bài Mang sơn.
Bản khác bài Mang sơn của Thẩm Thuyên Kỳ, Hà Như lại thấy có vài chữ thay đổi:
Câu 1: 北邙山下列墳塋 Bắc Mang sơn hạ liệt phần doanh (Hạ chứ không phải là Thượng)
để rồi;
Câu 4: 山上唯聞松柏聲, Sơn thượng duy văn tùng bách thanh. (giống như trên)
Như vậy Câu 1 có Hạ, Câu 3 có Trung, Câu 4 có Thượng, thấy là hợp lý.

Còn việc phải tuân theo Niêm luật, hình như Tác giả không muốn như vậy thì phải.
Đọc cả 4 câu thì đúng như vậy.

Nghĩa bài này, như sau:
Núi Mang sơn
Phía bắc chân núi Mang Sơn ngổn ngang những nấm mộ
Từ nghìn thu muôn thủa đối mặt với Lạc Thành
Ngày đêm trong thành vẫn rộn ràng tiếng chuông giọng hát
Trên núi chỉ toàn nghe tiếng tùng bách reo.


Giới thiệu tác giả:
Thẩm Nguyên Kỳ (năm sinh mất không rõ), nhà thơ Đường, người Nội Hoàng, Tương Châu, tên chữ là Vân Khanh, thời Võ Hậu đổi làm Thông sự xá nhân, dự soạn “Tam giáo châu ảnh“, từng có dây dưa với Trương Dịch Chi, bị đầy đi Hoan Châu. Thời Trung Tôn lại được khởi dụng làm Khởi Cư lang, kiêm Trực học sĩ tu văn quán.
Thơ Thuyên Kỳ nổi tiếng ngang với Tống Chi Vấn, bấy giờ được gọi là Thẩm Tống; hai người có làm ứng chế nhiều với luật đối nghiêm chỉnh, duy từ thanh đẹp có chép trong Tân cựu Đường thư.

Chú thích:
(1) Núi Mang Sơn cách thành Lạc Dương 11 dặm, có rất nhiều lăng tẩm và mộ các danh thần, danh tướng đời Đông Hán và đời Đường.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mang Sơn phần mộ ngổn ngang,
Ngàn thu muôn thủa trông sang Lạc Thành.
Trong thành trống hát dập dình,
Trên non nghe tiếng những cành thông reo.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bắc Mang, dưới, mộ rải quanh,
Nghìn thu muôn kiếp trước thành Lạc Dương.
Trong thành, tiếng hát, tiếng chuông,
Núi này chỉ thấy bách, dương, reo hoài...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mang Sơn mộ chí ngổn ngang
Nghìn thu vạn cổ nhìn sang Lạc thành
Chiều hôm đàn phách ca thanh
Vi vu tùng bách non xanh bẽ bàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối