13/04/2024 23:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mang sơn
邙山

Tác giả: Thẩm Thuyên Kỳ - 沈佺期

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 22:44

 

Nguyên tác

北邙山上列墳塋,
萬古千秋對洛城。
城中日夕歌鐘起,
山上唯聞松柏聲。

Phiên âm

Bắc Mang sơn thượng liệt phần doanh,
Vạn cổ thiên thu đối Lạc thành.
Thành trung nhật tịch ca chung khởi,
Sơn thượng[1] duy văn tùng bách thanh.

Dịch nghĩa

Trên núi Bắc Mang, mồ mả la liệt
Từ muôn đời nay, Lạc Thành vẫn trông sang đó
Lúc chiều xuống, trong thành tiếng chuông ca nổi
Nhưng trên núi này chỉ nghe tiếng tùng bách reo mà thôi

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bắc Mang phần mộ ngổn ngang quanh
Muôn kiếp ngàn thu trước Lạc thành
Sớm tối trong thành ca nhạc trỗi
Vi vu tùng bách đỉnh non xanh
Bắc Mang là tên một ngọn núi ở phía bắc Lạc Dương 11 dặm. Lăng tẩm các vua đời Đông Hán và mộ các danh thần đời Đường phần nhiều ở đó.


[1] Có bản chép là "thử sơn" 此山.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thuyên Kỳ » Mang sơn