Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
14 bài trả lời: 11 bản dịch, 3 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 22:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/08/2010 06:43

邙山

北邙山上列墳塋,
萬古千秋對洛城。
城中日夕歌鐘起,
山上唯聞松柏聲。

 

Mang sơn

Bắc Mang sơn thượng liệt phần doanh,
Vạn cổ thiên thu đối Lạc thành.
Thành trung nhật tịch ca chung khởi,
Sơn thượng duy văn tùng bách thanh.

 

Dịch nghĩa

Trên núi Bắc Mang, mồ mả la liệt
Từ muôn đời nay, Lạc Thành vẫn trông sang đó
Lúc chiều xuống, trong thành tiếng chuông ca nổi
Nhưng trên núi này chỉ nghe tiếng tùng bách reo mà thôi


Bắc Mang là tên một ngọn núi ở phía bắc Lạc Dương 11 dặm. Lăng tẩm các vua đời Đông Hán và mộ các danh thần đời Đường phần nhiều ở đó.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bắc núi Mang ngổn ngang phần mộ
Đối trông sang vạn cổ Lạc thành
Trong thành chuông trống ca thanh
Núi này tùng bách riêng mình đứng reo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mồ mả ngỗn ngang núi Bắc Mang,
Lạc Thành muôn thuở vẫn trông sang.
Chiều buông chuông sáo ca thanh nổi,
Trên núi bách tùng reo tiếng vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bắc Mang phần mộ ngỗn ngang,
Ngàn thu vĩnh cửu trông sang Lạc Thành.
Chiều buông chuông sáo ca thanh,
Vi vu tùng bách non xanh đứng nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bắc Mang sơn ngổn ngang phần mộ
Vạn cổ năm nằm trước Lạc Dương
Thành nội sáng chiều ca hát rộn
Núi này chỉ có tiếng reo thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]