24/07/2024 12:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn Đường Vĩnh Xương
餞唐永昌

Tác giả: Thẩm Thuyên Kỳ - 沈佺期

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/05/2014 08:01

 

Nguyên tác

洛陽舊有神明宰,
輦轂由來天地中。
余邑政成何足貴,
因君取則四方同。

Phiên âm

Lạc Dương cựu hữu thần minh tể,
Liễn cốc do lai thiên địa trung.
Dư ấp chính thành hà túc quý,
Nhân quân thủ tắc tứ phương đồng.

Dịch nghĩa

Thành Lạc Dương sắp có quan anh minh,
Từ kinh đô phái tới.
Thành phố sẽ phồn thịnh,
Nhờ tài ông cai trị bốn phương đều tốt.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Lạc Dương sắp về quan mới
Từ kinh đô phái tới anh minh
Phố phường rồi sẽ phồn vinh
Nhờ ông cai trị an bình bốn phương
Tiêu đề bài này có bản chép là "Tiễn Đường lang trung Lạc Dương huyện lệnh". Đường Vĩnh Xương nguyên làm thượng thư lang tại triều. Khoảng năm 707, ông được bổ đi Lạc Dương nhậm chức huyện lệnh. Trong tiệc tiễn đưa, nhiều người làm thơ tặng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thuyên Kỳ » Tiễn Đường Vĩnh Xương