24/09/2021 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ thượng thư Thúc Thuyên thị tích biệt từ
和尚書叔荃氏惜別詞

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 10/01/2015 11:39

 

Nguyên tác

一落天孫織女梭,
銀橋幾度費經過。
別離豈識人間事,
南北風塵恨轉多。

Phiên âm

Nhất lạc thiên tôn[1] Chức Nữ thoa,
Ngân kiều[2] kỷ độ phí kinh qua.
Biệt nan khởi thức nhân gian sự,
Nam bắc phong trần hận chuyển đa.

Dịch nghĩa

Nàng Chức Nữ cháu trời mới đánh rơi thoi dệt
Mấy phen qua cầu sông Ngân nhưng vẫn lỡ bước
Chia cách há chỉ chuyện riêng của người đời
Ngược xuôi nam bắc, hận nhiều hơn

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hỡi nàng Chức Nữ đánh rơi thoi
Mấy lượt cầu Ngân lỡ nhịp rồi
Há chỉ trần gian sầu cách biệt
Phong trần xuôi ngược hận không nguôi
Nguyên chú: "Hưu trí thời kỳ" 休致辰期 (Thơ làm trong thời kỳ hưu trí).

[1] Cháu trời, chỉ nàng Chức Nữ.
[2] Cầu Ô Thước qua sông Ngân. Tương truyền vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, chim quạ họp lại làm thành chiếc cầu bắc ngang qua sông Ngân Hà, để cho Chức Nữ và Ngưu Lang gặp mặt nhau. Chỉ sự nhớ nhung vì chia ly. Tác giả dùng Chức Nữ và Lưu Lang chỉ sự chia ly một người một nơi như tình cảnh của anh em Thúc Giạ và Thúc Thuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ thượng thư Thúc Thuyên thị tích biệt từ