行香子其一-七夕

草際鳴蛩,
驚落梧桐,
正人間、天上愁濃。
雲階月地,
關鎖千重。
縱浮槎來,
浮槎去,
不相逢。

星橋鵲駕,
經年才見,
想離情、別恨難窮。
牽牛織女,
莫是離中。
甚霎兒晴,
霎兒雨,
霎兒風。

 

Hành hương tử kỳ 1 - Thất tịch

Thảo tế minh cùng,
Kinh lạc ngô đồng,
Chính nhân gian thiên thượng sầu nùng.
Vân giai nguyệt địa,
Quan toả thiên trùng,
Tổng phù tra lai,
Phù tra khứ,
Bất tương phùng.

Tinh kiều thước giá,
Kinh niên tài kiến,
Tưởng ly tình biệt hận nạn cùng.
Khiên Ngưu, Chức Nữ,
Mạc thị ly trung,
Thậm sáp nhi tình,
Sáp nhi vũ,
Sáp nhi phong.


Thất tịch: ngày mồng 7-7 âm lịch, chim ô thước bắt cầu để Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, khóc thương thành mưa ngâu rơi xuống đời.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Dế kêu than trong cỏ,
Rơi rụng lá ngô đồng,
Cõi nhân gian trời cao sầu đậm.
Đất sáng trăng lớp lớp từng mây,
Quan ải khoá nghìn trùng.
Vội vàng bè nổi đến,
Rồi bè nổi đi,
Thấy nhau không được những kẻ tình si.

Chim ô thước bắt cầu sao,
Mấy năm rồi gặp nhau một thoáng,
Tình xa hận cách nhớ cực cùng.
Khiên Ngưu Chức Nữ,
Trong xa cách tuyệt không
Vô cùng, một thoáng tạnh,
Một thoáng gió,
Một thoáng đổ mưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản phiên âm

Dạ hình như dòng số 6 của đoạn 1 phải là "Tống phù tra lai" chứ không phải "ốt tra" phải không ạ?

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

ốt tra

Chính xác :)

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời