秋登涔陽城其二

穿針樓上閉秋煙,
織女佳期又來年。
斜笛夜深吹不落,
一條銀漢掛秋天。

 

Thu đăng Sầm Dương thành kỳ 2

Xuyên châm lâu thượng bế thu yên,
Chức Nữ giai kỳ hựu lai niên.
Tà địch dạ thâm xuy bất lạc,
Nhất điều ngân hán quải thu thiên.

 

Dịch nghĩa

Xâu kim trên lầu, sương khói thu toả kín
Chức Nữ, kỳ hẹn hò cũng đến sang năm
Địch ôm nghiêng, đêm sâu thổi không ngừng
Một dải ngân hà treo trên bầu trời mùa thu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu sương khói bế màu nhung nhớ
Chức Nữ kỳ gặp lỡ, sang năm
Đêm sâu địch thổi không ngừng
Ngân hà treo đã lưng chừng trời thu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Luồn kim gác chắn khói thu pha,
Chúc Nữ sang năm hội ngộ mà !
Đêm muộn sáo nghiêng không ngớt thổi,
Trời thu vắt vẻo dãi ngân hà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiết Xuyên châm khói sương u ám
Chức cùng Ngưu lại hẹn sang năm
Sáo ai thổi mãi xa xăm
Ngân hà một dải như nằm trời thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời