Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thất tịch (21)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/08/2018 09:46

七夕

天上雙星欲會期,
駿奔烏鵲役靈司。
架雲橋合天車轉,
織錦機閒霧線垂。
暫會卻從今夕別,
相逢又是隔年期。
無人再配銀河水,
添作鼉更一夜遲。

 

Thất tịch (II)

Thiên thượng song tinh dục hội kỳ,
Tuấn bôn ô thước dịch linh ty.
Giá vân kiều hợp thiên xa chuyển,
Chức cẩm cơ nhàn vụ tuyến thuỳ.
Tạm hội khước tòng kim tịch biệt,
Tương phùng hựu thị cách niên kỳ.
Vô nhân tái phối Ngân Hà thuỷ,
Thiêm tác đà canh nhất dạ trì.

 

Dịch nghĩa

Kỳ hẹn gặp gỡ của đôi sao trên trời sắp đến,
Vì làm việc cho thần tiên mà chim ô thước bay thấp.
Nhịp cầu mây bắc liền lại, xe nhà trời chuyển sang,
Cửi dệt gấm được nghỉ, sương mù rủ xuống.
Cuộc gặp mặt chốc lát, lại ly biệt từ đêm nay,
Hẹn gặp nhau vào độ này năm sau.
Không ai tái phối được nước sông Ngân,
Thêm tiếng cầm canh của con đà cho đêm chậm lại.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Hai sao hẹn gặp đêm nay,
Giúp tiên, ô thước tung bay rộn ràng.
Cầu mây nối nhịp xe sang,
Dừng tay dệt cửi, gấm vàng toả sương.
Gặp đây rồi, lại đôi đường,
Hẹn nhau cho đến dịp thường năm sau.
Sông Ngân xuôi nước về đâu,
Trống canh thủng thẳng, dạ sầu ngổn ngang.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp gỡ đôi sao hẹn đến rồi,
Tiên cho ô thước bay thấp thôi.
Xe trời qua cầu mây liền lại,
Cửi dệt nghỉ tay, mù sương rơi.
Gặp nhau chốc lát, nay ly biệt,
Năm sau độ này hẹn gặp chơi.
Sông Ngân tái phối sao được nước,
Thêm tiếng cầm canh dạ sầu vơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời