Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/05/2020 20:31

有感其二

年年貧病我何堪,
憑藉群公孝共探。
繼粟使教炊得早,
臥窗因送酒來酣。
黃生未見猶萌鄙,
鮑叔相知寧避貪。
風雨今朝阻行路,
徒今渺渺望江南。

 

Hữu cảm kỳ 2

Niên niên bần bệnh ngã hà kham,
Bằng tạ quần công hiếu cộng tham.
Kế túc sử giao xuy đắc tảo,
Ngoạ song nhân tống tửu lai hàm.
Hoàng sinh vị kiến do manh bỉ,
Bão Thúc tương tri ninh tị tham.
Phong vũ kim triêu trở hành lộ,
Đồ kim diểu diểu vọng giang nam.

 

Dịch nghĩa

Hàng năm chịu đựng cảnh nghèo bệnh, ta làm sao chịu được,
May mà điều sở thích của các ông và của tôi giống nhau.
Thóc gạo đưa đến sớm thì xôi được sớm,
Nằm ở cửa sổ để đợi người đem đến rượu ngon.
Chưa dám gặp Hoàng Sinh vì lòng vẫn còn tham,
Bão Thúc tuy là bạn tương tri nhưng chớ lợi dụng.
Sáng nay mưa gió cản bước đường,
Cho nên con mắt đăm đăm nhìn về phía nam dòng sông.


Rút từ Quế Sơn thi tập tục biên.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Nghèo bệnh quanh năm, chịu được không?
May điều sở thích tôi như ông.
Gạo cho vào chỗ mong xôi sớm,
Người nghỉ bên song đợi rượu ngon.
Chưa gặp Hoàng Sinh vì hám lợi,
Tu thân Bão Thúc chớ tranh hơn.
Sáng nay mưa gió đường đi khó,
Đôi mắt đăm đăm dõi cuối sông!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm năm nghèo bệnh chẳng cam lòng,
Sở thích may sao tớ giống ông.
Xôi mới hãy chờ mang thóc lại,
Rượu ngon còn đợi ở bên song.
Hoàng Sinh chửa gặp, tham còn vướng,
Bảo Thúc tri giao lợi chẳng mong.
Mưa gió sáng nay ngăn trở lối,
Đăm đăm dõi mắt phía nam sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời