15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 14:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/01/2009 03:34

菜園

一年今又一年過,
貧病安知有歲華。
佐酒兒常供鳳豆,
望春客有贈龍茶。
千山明暗疑無狀,
獨鶴縱橫未有家。
只有小園蔥芥秀,
不勞灌溉自婆娑。

 

Thái viên

Nhất niên kim hựu nhất niên quá,
Bần bệnh an tri hữu tuế hoa.
Tá tửu nhi thường cung phụng đậu,
Vọng xuân khách hữu tặng long trà.
Thiên sơn minh ám nghi vô trạng,
Độc hạc tung hoành vị hữu gia.
Chỉ hữu tiểu viên thông giới tú,
Bất lao quán khái tự bà sa.

 

Dịch nghĩa

Một năm đến lại một năm qua
Đã nghèo lại ốm còn biết ngày tháng là gì
Giúp cho hứng rượu con thường dâng món đậu phụng
Mừng xuân đến khách lại tặng thứ chè long
Ngàn trái núi mờ tỏ tưởng như kém tươi đẹp
Một con hạc bay lương dọc ngang chưa biết đâu là nhà
Chỉ có mảnh vườn hành cải tốt
Không cần vun tưới khó nhọc nó vẫn rườm rà


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Tư Thục, Đỗ Ngọc Toại

Một năm rồi lại một năm qua,
Nghèo ốm dường quên cả tuế hoa.
Tiếp nhắm, con thường dâng đậu phụng,
Mừng xuân, khách lại tặng Long trà.
Ngàn non mờ tỏ không còn vẻ,
Chiếc hạc bơ vơ chửa thấy nhà.
Chỉ có mảnh vườn hành cải tốt,
Chẳng cần vun tưới vẫn rườm rà.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một đến rồi một năm sắp qua,
Dường quên nghèo ốm đẹp màu hoa.
Trẻ thường tiếp rượu, dâng hoa đậu,
Khách lại mừng xuân, tặng uống trà.
Mờ tỏ ngàn non không giữ dáng,
Dọc ngang chiếc hạc có không nhà.
Khu vườn nhỏ có cải hành tốt,
Chẳng nhọc tưới tiêu cũng rậm rà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Một năm vụt đến, một năm qua
Nghèo bệnh còn gì để thiết tha
Nhắm rượu con thường đưa dĩa đậu
Mừng xuân bạn vẫn biếu thưng trà
Ngàn non mờ mịt không hình dáng
Chiếc hạc lang thang chẳng mái nhà
Có mảnh vườn con hành cải mượt
Không cào chẳng tưới vẫn xoè ra.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm qua lại tiếp đến năm nay,
Nghèo ốm màn chi đến tháng ngày.
Hướng rượu sai con mang đậu tới,
Mừng xuân có khách biếu trà ngay.
Non xa mờ tỏ dường phai sắc
Bóng hạc lưng trời mỏi cánh bay.
Hành cải vườn con xinh tốt lắm,
Dẫu không vun xới cũng lên dày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời