Canh Tý xuân

Ngô niên lục thập lục chi niên,
Tuế nguyệt xâm tần tuyệt khả liên.
Sơ khoát xỉ nha như nhị giáp,
Bồng tùng mao phát diệc canh phiên.
Tam triêu tịch hậu tiểu tương khánh,
Vạn lục tùng trung hoa diệc nhiên.
Lão bệnh cận lai ngâm hứng thiểu,
Xuân hàn vô sự bão lô miên.


Bài thơ này viết năm Canh Tý 1900.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Năm nay sáu sáu tuổi trời
Mỏi mòn năm tháng chẩy trôi mà buồn
Lợi răng lục đục đôi phương
Rối bời râu tóc nhuốm sương trên đầu
Qua ba ngày tết vơi bầu
Hoa trong chậu cảnh như hầu muốn rơi
Bệnh già thơ hứng cũng vơi
Rét đài sưởi ấm ngủ vùi mừng xuân

tửu tận tình do tại
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáu sáu năm nay hưởng tuổi trời,
Tháng năm mòn mỏi trôi dòng đời.
Lợi răng lục đục nhiều phương hướng,
Râu tóc rối bời sương khói phơi.
Ngày tết vơi bầu nay nếm trải,
Hoa trồng chậu cảnh hầu muốn rơi.
Bệnh già thơ hứng đà như cạn,
Xuân lạnh rảnh rang vùi ngủ chơi.

24.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời