詠安老山

飄渺紅濤萬頃間,
依依凡勢上青山。
踡阿有市人聲鬧,
古寺無僧草色閒。
樹蔭谿頭牛獨臥,
雲深日莫鳥遲還。
題詩衹恐無佳句,
獨立山頭石未刊。

 

Vịnh An Lão sơn

Phiêu diểu hồng đào vạn khoảnh gian,
Y y phàm thế thướng thanh san.
Quyền a hữu thị nhân thanh náo,
Cổ tự vô tăng thảo sắc nhàn.
Thụ ấm khê đầu ngưu độc ngoạ,
Vân thâm nhật mộ điểu trì hoàn.
Đề thi chỉ khủng vô giai cú,
Độc lập sơn đầu thạch vị san.

 

Dịch nghĩa

Trong muôn lớp sóng hồng dào dạt,
Cánh buồm phập phồng hướng lên phía núi xanh.
Góc núi họp chợ, tiếng người huyên náo,
Chùa cổ không sư, cỏ cây vắng lặng.
Dưới bóng cây đầu khe, con trâu nằm một mình,
Trong đám mây chiều thăm thẳm, chim từ từ về tổ.
Muốn đề thơ chỉ sợ chưa có câu hay,
Tảng đá chơ vơ đầu non vẫn chưa đeo phẳng.


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Núi An Lão tức núi Nguyệt Hằng, ở làng An Lão, huyện Bình Lục, gần làng Yên Đổ quê hương tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Muôn lớp sóng hồng dào dạt quanh,
Cánh buồm phần phật hướng non xanh.
Sườn non họp chợ người huyên náo,
Chùa cổ không sư cảnh vắng tanh.
Khói toả mây bay chim mỏi cánh,
Trâu nằm bóng mát suối vây quanh.
Đề thơ chỉ sợ câu chưa đẹp,
Tảng đá đầu non đẽo chửa bằng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sóng hồng muôn lớp vỗ rì rào
Phần phật buồm căng hướng núi cao
Chùa cổ không sư người vắng vẻ
Sườn non họp chợ tiếng lao xao
Chim chiều mỏi cánh làn mây toả
Trâu quẫy đầu khe bóng nắng xao
Những muốn đề thơ e vụng ý
Đầu non tảng đá vẫn chưa bào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời