22.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/07/2017 22:03

夏日新晴

喜得新晴一啓扉,
雲間容與出黃衣。
老蠶愛燥眠將起,
新穀含喧腹漸肥。
牧豎橫鞭驅犢過,
鄰翁扶杖看田歸。
北窗獨坐添杯酒,
何處寒鴉徹杜飛。

 

Hạ nhật tân tình

Hỷ đắc tân tình nhất khải phi,
Vân gian dung dữ xuất hoàng y.
Lão tàm ái táo, miên tương khởi,
Tân cốc hàm huyên, phúc tiệm phì.
Mục thụ hoành tiên khu độc quá,
Lân ông phù trượng khán điền quy.
Bắc song độc toạ thiêm bôi tửu,
Hà xứ hàn nha triệt đỗ phi.

 

Dịch nghĩa

Mừng được trời mới hửng nắng, vội mở cửa ra xem.
Thấy trên mây lững thững hiện ra bóng áo vàng.
Tằm già thích khô ráo, đương ngủ sắp trở dậy,
Lúa mới ngậm hơi ấm, đòng đòng dần dần mẫm ra.
Chú bé chăn trâu cầm ngang chiếc roi xua nghé đi qua,
Ông già bên xóm chống gậy đi thăm ruộng trở về.
Một mình ngồi bên cửa sổ hướng Bắc, lại thêm chén rượu,
Chỉ thấy chiếc quạ từ nơi nào, tha rễ cây bay qua.


Rút từ Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn:
1. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Được hôm trời hửng, ngỏ phên che,
Lấp lánh trong mây, bóng ác loè.
Lúa mới ngậm đòng, càng mập mạp,
Tằm vừa dẫy giấc, đã ngo ngoe.
Gióng trâu chú bé giơ roi thúc,
Thăm ruộng ông bô chống gậy về.
Ngồi tựa bên song, thêm chén rượu,
Quạ đâu tha rác đã bay kia.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mừng trời hửng nắng, mở song ra,
Lững thững trên mây hiện ác loà.
Lúa mới ngậm đòng dần mập mạp,
Tằm già đương ngủ dậy bò qua,
Chăn trâu chú bé giơ roi quất,
Bên xóm ông già viếng ruộng nhà.
Cửa Bắc một mình, thêm chén rượu,
Quạ đâu, tha rễ cây bay sà.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Mừng hôm nắng nhạt, lùa song cửa
Giữa lớp mây thưa bóng ác loà
Đẫy giấc nhộng già xoay kén lại
Ngậm đòng lúa mới nở mình ra
Lão nông chống gậy thăm đồng tới
Bé mục cầm roi thúc nghé qua
Tựa cửa một mình, thêm chén rượu
Quạ đâu ngậm cỏ lướt về xa.

Đất Văn Lang
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mừng được trời quang mở cửa trông
Cánh mây lơ lửng ánh dương hồng
Tằm ưa khí ấm, thôi không ngủ
Lúa đượm hơi dương sắp trổ bông
Chống gậy ông già thăm ruộng lại
Vung roi chú bé thúc trâu xong
Một mình nâng chén bên song bắc
Tha rác từ đâu cánh quạ vòng

15.00
Trả lời