Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2016 14:31

秋熱

已過重陽氣尚溫,
含杯盡日倚柴門。
綠環水繞疑相束,
青染天衣不見痕。
風暑常如五六月,
雨雷遠入兩三村。
歸來遂我田園趣,
世事搔頭笑不言。

 

Thu nhiệt

Dĩ quá trùng dương khí thượng ôn,
Hàm bôi tận nhật ỷ sài môn.
Lục hoàn thuỷ nhiễu nghi tương thúc,
Thanh nhiễm thiên y bất kiến ngân.
Phong thử thường như ngũ lục nguyệt,
Vũ lôi viễn nhập lưỡng tam thôn.
Quy lai toại ngã điền viên thú,
Thế sự tao đầu tiếu bất ngôn.

 

Dịch nghĩa

Đã qua tết trùng dương mà khí trời còn nóng,
Suốt ngày chỉ ngồi tựa cửa sài uống rượu.
Dòng nước biếc vây quanh như cái đai thắt lại,
Da trời xanh ngắt như chiếc áo không thấy vết khâu.
Nắng gió vẫn như ngày tháng năm tháng sáu,
Tuy có mưa sấm nhưng ở tận mấy làng xa.
Về nghỉ là được thoả cái thú điền viên của ta,
Còn mọi việc trên đời, có nghe thấy cũng chỉ gãi đầu mỉm cười không nói.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn:
1. Đỗ Ngọc Toại, Thơ văn dịch, NXB Hội nhà văn, 2006
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Qua tết Trùng dương vẫn thấy oi,
Suốt ngày nâng chén tựa hiên ngồi.
Biếc vây làn nước như đai quấn,
Xanh nhuộm da trời một sắc tươi.
Nắng gió vẫn như ngày cuối hạ,
Sấm mưa đâu tận nẻo chân trời.
Về nơi vườn ruộng lòng ta thoả,
Việc thế nghe qua chỉ mỉm cười.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Qua tết trùng dương khí nóng hoài,
Suốt ngày uống rượu tựa song sài.
Vây quanh dòng biếc như đai thắt,
Xanh ngắt da trời lồng bóng tươi.
Nắng gió vẫn như ngày tháng hạ,
Mưa giông ở tận mấy thôn ngoài.
Điền viên cái thú ta vừa thoả,
Thế sự nghe qua cười mỉm chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gần đến giữa thu khí vẫn oi
Cửa sài uống rượu suốt ngày chơi
Áo trời xanh ngắt khâu không vết
Dòng biếc vờn quanh thắt tựa đai
Nắng gió tưởng chừng dăm tháng trước
Sấm mưa cũng chỉ mấy làng thôi
Về quê đã thoả lòng ta lắm
Thế sự không lo gãi tóc cười

Chưa có đánh giá nào
Trả lời