25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 02:01

庚寅清明

積雨連朝今始晴,
不知此日是清明。
陰雲淡淡未全散,
喬木欣欣初向榮。
人過伊川悲野祭,
客從東洛感山傾。
北窗許久凄涼甚,
潤筆含杯意未平。

 

Canh Dần thanh minh

Tích vũ liên triêu kim thuỷ tình,
Bất tri thử nhật thị thanh minh.
Âm vân đạm đạm vị toàn tán,
Kiêu mộc hân hân sơ hướng vinh.
Nhân quá Y Xuyên bi dã tế,
Khách túng Đông Lạc cảm sơn khuynh.
Bắc song hứa cửu thê lương thậm,
Nhuận bút hàm bôi ý vị bình.

 

Dịch nghĩa

Mấy hôm mưa liền nay mới tạnh
Nào biết đã là ngày thanh minh rồi
Mây đen vẫn còn vẩn vơ chưa tan hết
Cây cao đã mơn mởn bắt đầu xanh tốt
Người đi qua Y Xuyên thấy đám tế ngoài đồng mà buồn rầu
Khách từ Đông Lạc nghe tiếng chuông kêu mà cảm việc núi đồng đổ
Bấy lâu nay ở trước cửa phía bắc thấy buồn bã tệ
Nhấm bút đề thơ ngậm chén uống rượu nhưng lòng vẫn chưa nguôi


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Canh Dần là năm 1890.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Sau mấy ngày mưa ló măt trời,
Nào hay đã đến thanh minh rồi.
Mây đen lảng vảng chưa tan hết,
Cây cối xanh xanh đã nảy chồi.
Qua đất Y Xuyên người đứng tế,
Về miền Đông Lạc tiếng chuông hồi.
Bấy lâu cửa bắc ngồi buồn bã,
Uống rượu làm thơ dạ chẳng nguôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa mãi mấy hôm nay tạnh trời,
Nào hay đã ngày thanh minh rồi.
Mây đen vơ vẩn chưa tan hết,
Cây cối tươi xanh lại sinh sôi.
Qua đất Y Xuyên đồng đứng tế,
Khách miền Đông Lạc giục chuông hồi.
Bấy lâu cửa bắc ta buồn quá,
Nhấp chén đề thơ dạ chẳng nguôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mấy sáng mưa liền nay mới tạnh
Nào hay đã đến tiết thanh minh
Mây đen lãng đãng chưa tan hết
Cây lớn tưng bừng lộ vẻ xinh
Đông Lạc chuông hồi xuôi khách cảm
Y Xuyên lễ tế khiến người kinh
Nằm hoài song bắc sầu tuôn lệ
Nâng chén đề thơ ngán phận mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Mưa mãi hôm nay thấy mặt trời,
Thanh minh chẳng biết đến ngày rồi.
Mây đen lởn vởn chưa tan hết,
Cây lớn xum xuê đã tốt bời.
Qua xứ Y Xuyên buồn đám tế,
Về vùng Đồng Lạc cảm chuông rơi.
Lâu nay cửa bắc ngồi tê tái,
Rượu nhấm bút cầm dạ chửa vơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời