春日示諸兒其一

新歲方來舊歲除,
清貧吾自愛吾廬。
環居不滿九高土,
素業無他一束書。
擁戶煙深山色迥,
傍墻雨淺菊花疏。
兒曹或可承吾志,
筆硯無荒稻菽蔬。

 

Xuân nhật thị chư nhi kỳ 1

Tân tuế phương lai cựu tuế trừ,
Thanh bần ngô tự ái ngô lư.
Hoàn cư bất mãn cửu cao thổ,
Tố nghiệp vô tha nhất thúc thư.
Ủng hộ yên thâm sơn sắc quýnh,
Bàng tường vũ thiển cúc hoa sơ.
Nhi tào hoặc khả thừa ngô chí,
Bút nghiễn vô hoang đạo thục sơ.

 

Dịch nghĩa

Năm cũ qua, năm mới vừa đến,
Nhà nghèo, ta tự yêu ngôi nhà đơn sơ của ta.
Bao quanh không đầy chín sào đất,
Nghiệp nhà vốn chỉ có một bó sách.
Quanh cửa, khói trùm che khuất núi xa,
Cạnh tường, hoa cúc thưa thớt vì ít mưa.
Các con nếu biết nối chí cha,
Thì chăm chỉ việc học hành mà không bỏ cày cấy.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Năm mới vừa sang, năm cũ đã qua,
Tuy nghèo ta vẫn mến nhà ta.
Chín sào tư thổ là nơi ở,
Một bó tàn thư ấy nghiệp nhà.
Trước cửa khói dày, non khuất bóng,
Bên tường mưa ít, cúc thưa hoa.
Các con nối chí cha nên biết:
Nghiên bút đừng quên lúa, đậu, cà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
32.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Năm mới đến năm cũ qua
Bấy nay nề nếp nhà ta thanh bần
Chín sào một khoảnh vườn sân
Nghiệp xưa sách cũ có ngần này đây
Non xa mờ mịt khói mây
Chân tường mưa ít cúc gầy đơm hoa
Các con bằng nối chí ta
Bút nghiên chẳng lãng lúa cà đậu rau.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm cũ vừa qua năm mới sang
Nhà ta, ta thích chẳng đâu hơn
Đất riêng chưa được mười sào chẵn
Nghiệp tổ còn lưu bó sách tàn
Khuất bóng non che mây cửa khép
Thưa mưa hoa ít cúc tường ven
Các con hãy nhớ lời cha dặn
Lúa đậu đừng quên mãi bút nghiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm mới vừa sang, năm cũ qua,
Vốn nghèo, ta vẫn thích nhà ta.
Bao quanh không đầy chín sào đất,
Một bó sách còn vốn nghiệp nhà.
Quanh cửa, khói trùm che khuất núi,
Cạnh tường, mưa ít cúc thưa hoa.
Các con nối chí cha, nghe dặn,
Nghiên bút chăm cùng lúa, đậu, cà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời