32.33
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: dặn con (39)

Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 15:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/01/2009 23:40

示子懽

未有官辰欲做官,
有官始覺做官難。
宦濤祇以輕心掉,
利局何能冷眼看。
浪注金銀囊已罄,
不知蝦賭席將殘。
吾兒自信聰明在,
曾否吾言揭座端。

 

Thị tử Hoan

Vị hữu quan thì dục tố quan,
Hữu quan thuỷ giác tố quan nan.
Hoạn đào chỉ dĩ khinh tâm trạo,
Lợi cục hà năng lãnh nhãn khan.
Lãng chú kim ngân nang dĩ khánh,
Bất tri hà đổ tịch tương tàn.
Ngô nhi tự tín thông minh tại,
Tằng phủ ngô ngôn yết toạ đoan.

 

Dịch nghĩa

Chưa được làm quan thì muốn làm quan
Được làm quan rồi mới biết làm quan là khó
Bể hoạn sóng gió chỉ nên chèo với tấm lòng coi nhẹ
Thấy cuộc lợi sao cho có được con mắt lạnh lung
Dốc bưađ tiền bạc ra túi đã rỗng tuyêch
Không biết rắng canh tổ tôm đã sắp tàn
Con vẫn tự phụ là thông minh đấy
Đã viết lời ta mà dán lên chỗ ngồi chưa?


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Bài thơ này được Nguyễn Khuyến làm dịp con cả là Nguyễn Hoan sau khi thi đỗ, được cử làm tri phủ Lý Nhân.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Chửa được làm quan những ước quan,
Được làm mới thấy khó vô vàn.
Thuyền chèo bể hoạn lòng nên nhẹ,
Lợi bén hơi đồng mắt chớ tham!
Dốc hết bạc vàng nay túi rỗng,
Hòng chi đen đỏ lúc canh tàn!
Con dù vẫn cậy thông minh đấy,
Hãy chép lời cha dán trước bàn!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lúc chửa nên quan ước được quan
Được quan mới thấy khó muôn vàn
Biển đời chèo chống lòng coi nhẹ
Cuộc lợi xin đừng mắt chớ ham
Tiền bạc dốc bừa nay túi rỗng
Canh bài đâu biết lúc hồi tàn
Thông minh con tự cho mình giỏi
Hãy viết lời ta dán trước bàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chửa nên quan ước được quan,
Được quan mới thấy muôn vàn khó thông.
Biển đời chèo chống nhẹ lòng,
Chớ tham lợi lộc hơi đồng bén hơi.
Bạc tiền dốc hết túi rồi,
Canh bài đâu biết đến hồi tàn đâu,
Thông minh con tự biết sâu,
Lời ta hãy viết dán lâu trước bàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời