示兒

死去原知萬事空,
但悲不見九州同。
王師北定中原日,
家祭無忘告乃翁。

 

Thị nhi

Tử khứ nguyên tri vạn sự không,
Đãn bi bất kiến cửu châu đồng.
Vương sư bắc định Trung Nguyên nhật,
Gia tế vô vong cáo nãi ông.

 

Dịch nghĩa

Chết rồi muôn việc đều là không
Chỉ buồn không thấy chín châu về một mối
Ngày mà quân vua phương bắc định được Trung Nguyên
Lúc nhà cúng đừng quên khấn với cha


Bài này tuyển từ Kiếm Nam thi cảo quyển 85 bản Tứ khố toàn thư. Đây là bài thơ làm trước khi Lục Du qua đời vào tháng 12 năm Gia Định thứ 2. Đến lúc gần chết, ông còn mang nỗi buồn vì nước nhà chưa thống nhất.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Vốn biết chết rồi là hết chuyện,
Chín châu chỉ tiếc chửa sum vầy.
Ngày nào thu lại miền trung thổ,
Cúng bố đừng quên khấn bố hay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vốn biết thác rồi mọi việc qua,
Chín châu chưa hợp xót lòng ta.
Bao giờ bắc chiếm Trung Nguyên được,
Ngày giỗ đừng quên cáo lão gia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch

Tôi đọc một cuốn lịch sử Trung Quốc thấy có bản dịch này:

Chết đi là hết còn đâu
Đau lòng chưa thấy chín châu một nhà
Mai này thống nhất sơn hà
Các con nhớ khấn cho ta biết cùng.

Bản dịch này tôi cho là rất đạt. Tôi chỉ post lên đây theo trí nhớ, ai có thời gian xin kiểm tra giùm.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Vẫn biết chết rồi vạn sự không,
Chín châu xé lẻ, chuyện đau lòng.
Đến ngày thống nhất Trung Nguyên lại,
Nhớ báo cha hay bữa cúng vong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Vẫn biết thác đi là hết mà,
Chín Châu chia cắt đau lòng ta!
Ngày vua bình định Trung Nguyên lại,
Cúng giổ đừng quên khấn cáo cha !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biết chết là xong hết chuyện rồi
Chín châu chưa thấy tiếc than ôi
Trung nguyên chừng đến ngày thu lại
Cúng bố dừng quên khấn mấy lời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chết rồi muôn việc đều rời xa.
Buồn thấy chín châu không một nhà.
Định được Trung Nguyên ngày ấy đến,
Đừng quên lúc cúng khấn về cha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời