Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Linh Vận (5 bài)
- Âm Khanh (1 bài)
- Dữu Tín (6 bài)
- Trần Thúc Bảo (2 bài)
- Giang Yêm (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
- Trương Việt Linh (2 bài)
Tạo ngày 15/09/2007 08:07 bởi Vanachi
Giang Vi 江爲 năm sinh và mất không rõ, sống vào khoảng trước sau năm 950, người Tống Châu (nay là huyện Dân Quyền, tỉnh Hà Nam) đời Lục triều, gia đình tị loạn đến Kiến Dương, Lư Sơn. Nghe tin nước Nam Đường mở khoa thi, ông đến thi hoài nhưng không đậu. Vua Nam Đường nhân viếng chùa Bạch Lộc, đọc thơ ông viết trên vách, khen hay. Nhưng không có ai tiến cử, nên ông phẫn chí. Ông sang nước Ngô Việt mưu sự phản nghịch. Việc không thành, ông bị tử hình. Ông là thầy thơ của Trần Huống 陳貺. Thơ 1 quyển, nay còn 8 bài.