臨刑詩

街鼓侵人急,
西傾日欲斜。
黃泉無旅店,
今夜宿誰家?

 

Lâm hình thi

Nhai cổ xâm nhân cấp,
Tây khuynh nhật dục tà.
Hoàng tuyền vô lữ điếm,
Kim dạ túc thuỳ gia?

 

Dịch nghĩa

Tiếng trống cầm canh đến tai người như vội vã,
Mặt trời hẳn đã lặn nơi trời tây.
Dưới suối vàng không có nhà trọ,
Đêm nay hồn ta tá túc nhà ai?


Bài thơ này được làm trước khi ông bị hành hình sau khi mưu sự phản nghịch ở Ngô Việt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trống canh nghe vội vã
Nắng chiều đã xế tà
Suối vàng không nhà trọ
Đêm nay ở đâu ta?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trống canh giục đến tai người
Bóng chiều cũng đã lặn rồi về tây
Suối vàng không quán trọ đây
Đêm nay biết ngủ nhà ai nữa chừ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời