19/05/2022 20:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị nhi
示兒

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 22/09/2008 10:43

 

Nguyên tác

死去原知萬事空,
但悲不見九州同。
王師北定中原日,
家祭無忘告乃翁。

Phiên âm

Tử khứ nguyên tri vạn sự không,
Đãn bi bất kiến cửu châu[1] đồng.
Vương sư bắc định Trung Nguyên nhật,
Gia tế vô vong cáo nãi ông.

Dịch nghĩa

Chết rồi muôn việc đều là không
Chỉ buồn không thấy chín châu về một mối
Ngày mà quân vua phương bắc định được Trung Nguyên
Lúc nhà cúng đừng quên khấn với cha

Bản dịch của Nam Trân

Vốn biết chết rồi là hết chuyện,
Chín châu chỉ tiếc chửa sum vầy.
Ngày nào thu lại miền trung thổ,
Cúng bố đừng quên khấn bố hay.
Bài này tuyển từ Kiếm Nam thi cảo quyển 85 bản Tứ khố toàn thư. Đây là bài thơ làm trước khi Lục Du qua đời vào tháng 12 năm Gia Định thứ 2. Đến lúc gần chết, ông còn mang nỗi buồn vì nước nhà chưa thống nhất.

Nguồn: Thơ Tống, NXB Văn học, 1991
[1] Đại chỉ toàn bộ Trung Quốc, do xưa đời nhà Tần chia ra làm 9 châu: Kí, Duyện, Thanh, Từ, Dương, Kinh, Dự, Lương, Ung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Thị nhi