NHÌN ĐÈN

Đôi mắt con hau háu mở nhìn đèn
Tay con vẫy, miệng con cười, tỏa rạng
Con ơi con, từng bữa lớn lên
Con hãy tập mắt quen nhìn ánh sáng.

RĂNG MỌC

Cười lên nhé con ơi dừng khóc
Dù nỗi đau xé thịt da con
Ai chẳng có một lần răng mọc
Răng sữa rồi, đến lượt răng khôn.

NGỦ YÊN

Mới buổi tối khi con nằm yên ngủ
Cha vẫn thường thơm đôi mắt chim non
Ngủ yên nhé! Đừng giật mình trăn trở
Tay cha choàng ôm lấy giấc mơ con.


1959

Nguồn: Đường chúng ta đi, NXB Văn học, 1960