Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Từ khoá: dặn con (38)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/09/2014 21:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2020 17:47

春日示諸兒其二

汝父風塵鬢漸斑,
汝年今亦已加冠。
沉思絲粒君恩重,
倍覺詩書世業難。
學海要宜防氾溢,
儒家慎勿厭饑寒。
關山遠跡心仍近,
寄汝燈前仔細看。

 

Xuân nhật thị chư nhi kỳ 2

Nhữ phụ phong trần mấn tiệm ban,
Nhữ niên kim diệc dĩ gia quan.
Trầm ân ty lạp quân ân trọng,
Bôi giác thi thư thế nghiệp nan.
Học hải yếu nghi phòng phiếm dật,
Nho gia thận vật yếm cơ hàn.
Quan san viễn tích tâm nhưng cận,
Ký nhữ đăng tiền tử tế khan.

 

Dịch nghĩa

Cuộc đời gió bụi làm mái tóc cha ngươi bạc dần,
Tuổi con nay cũng đã trưởng thành.
Ơn vua nặng, thầm nhớ từng tơ tóc,
Hiểu nhiều kinh sử thấy nghiệp đời khó.
Bể học cốt yếu nên đề phòng sự thái quá,
Nhà nho thận trọng giữ gìn khí tiết, đói rét cũng chẳng chán.
Dấu chân xa nơi từng giữ việc nước nhưng lòng vẫn gần,
Mong con trước đèn hãy cẩn thận.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Đời ta gió bụi, tóc bạc dần,
Tuổi con nay cũng đã thành nhân.
Ơn vua lòng nặng từng tơ tóc,
Hiểu sách, việc đời thấy khó khăn.
Bể học nên phòng không thiết thực,
Nhà nho thận trọng lúc cơ hàn.
Dấu chân xa, nhớ lòng gần nước,
Mong con cẩn thận trước sách đèn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Con nay đến tuổi thành người
Tóc sương bố có đôi lời dậy con
Ơn vua mang nặng ghi lòng
Thi, thư khó nhọc gắng công hội này
Học sao cho có thực tài
Lề nho đói rét chẳng ai ngại ngần
Xa con lòng bố vẫn gần
Gửi con đọc kỹ ân cần mấy câu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cha trải phong trần tóc điểm hoa,
Con nay đến tuổi chít khăn mà!
Áo cơm những nặng mang ơn Chúa,
Nghiên bút càng gay nối nghiệp nhà.
Biển học lông bông ngừa chuyện ấy,
Nhà nho đói rét ngại gì a?
Đường xa lòng vẫn theo con mãi,
Đọc kỹ bên đèn mấy ý cha.


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời cha gió bụi tóc bạc dần,
Con nay cũng đã tuổi thành nhân.
Ơn vua mang nặng, thầm tơ tóc,
Nghiệp đời gian khó, hiểu kinh luân.
Bể học mênh mông phòng thái quá,
Nhà nho đói rét chẳng ngại ngần.
Mong con trước đèn hãy cẩn thận.
Giữ nước nơi xa lòng vẫn gần,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thục Trang

Bụi đời tóc đốm bạc đầu cha
Đội mũ tuổi con năm tháng qua
Tơ gạo ngẫm lòng ơn nặng Chúa
Khó nhọc thi thư nối nghiệp nhà
Bể học tránh ngừa điều không thực
Nho vị đói lòng, rét cũng qua
Gần gụi một lòng nơi quan chốn
Soi đèn con đọc kĩ lời cha

MK1791
Chưa có đánh giá nào
Trả lời