15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 02:46

即目

萬慮都歸劇醉中,
蘧然不覺引東風。
小園栽樹三分綠,
淺水浮雲太半空。
多病已應歸孟浩,
一時安敢附梁公。
鬅鬙白髮當何事,
也是生涯倚瘦筇。

 

Tức mục

Vạn lự đô quy kịch tuý trung,
Cừ nhiên bất giác dẫn đông phong.
Tiểu viên tài thụ tam phân lục,
Thiển thuỷ tuỳ viên thái bán không.
Đa bệnh dĩ ưng quy Mạnh Hạo,
Nhất thời an cảm phụ Lương Công.
Bằng tăng bạch phát đương hà sự,
Dã thị sinh nhai ỷ sấu cùng.

 

Dịch nghĩa

Muôn mối lo đều thu về trong cuộc say khướt
Chợt tỉnh dậy không ngờ có gió xuân đưa đến
Cây trong ở vườn nhỏ ba phần xanh biếc
Mây nổi trên nước cạn quá nửa tan đi
Nhiều bệnh nên lui về như Mạnh Hạo
Được một thời đâu đã dám nhận là dòng dõi của Lương Công
Tóc bạc bù xù biết làm việc gì
Cuộc sống chỉ còn việc chống chiếc gậy khẳng khiu


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Muôn mối lo vào một cuộc say
Tỉnh ra chợt thấy gió xuân lay
Cây trồng vườn nhỏ ba phần biếc
Mây nổi dòng nông quả nửa bay
Nhiều bệnh lui theo Mạnh Hạo trước
Nhất thời chẳng nhận Lương Công vầy
Bù xù tóc bạc làm chi được
Chỉ biết loanh quanh chống gậy gầy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Muôn mối lo là một cuộc say
Tỉnh hồn chợt thấy gió xuân lay
Vườn con cây rậm ba phần biếc
Nước kém mây bồng quá nửa bay
Lắm bệnh lui về theo Mạnh Hạo  
Lương Công nào dám bắt quàng ngay
Đầu thưa rối bạc làm chi nổi
Hai gậy quẩn quanh một gậy gầy
(Sử dụng Giao cổ đối)

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời