Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2016 18:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/05/2020 15:25

留柬是門弟

蕭蕭風雨入秋聲,
萬里歸懷一日生。
堂北有親難久別,
席西如我曷為情。
書燈照客心猶白,
江月隨人色共明。
班馬欲行行且止,
明朝臥聽海濤鳴。

 

Lưu giản thị môn đệ

Tiêu tiêu phong vũ nhập thu thanh,
Vạn lý quy hoài nhất nhật sinh.
Đường bắc hữu thân nan cửu biệt,
Tịch tây như ngã hại vi tình.
Thư đăng chiếu khách tâm do bạch,
Giang nguyệt tuỳ nhân sắc cộng minh.
Ban mã dục hành hành thả chỉ,
Minh triêu ngoạ thính hải đào minh.

 

Dịch nghĩa

Gió mưa dào dạt hoà thành điệu thu thanh,
Một sớm nhớ quê xa muôn dặm, nảy ra ý muốn về.
Thềm bắc còn có mẹ, vắng mãi sao đành
Ngồi chiếu phía tây như mình nghĩ sao yên dạ
Ngọn đèn đọc sách soi tỏ lòng nhau
Mảnh trăng trên sông theo người rọi sáng
Vó ngựa chia phôi toan bước lại dừng
Chỉ sớm mai là đã nằm nghe sóng bể


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn:
1. Hoàng Tạo, Thơ và đời, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Gió mưa xào xạc, cảnh thu rồi,
Muôn dặm lòng quê bỗng ngậm ngùi.
Thềm bắc người mong sao nỡ vắng,
Chiếu tây mình nghĩ có gì vui?
Ngọn đèn trước án soi lòng khách,
Vầng nguyệt trên sông dõi bóng người.
Vó ngựa phân kỳ đi lại đứng,
Sớm mai nằm lắng sóng ngoài khơi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió mưa dào dạt điệu thu thanh,
Sớm nhớ quê nhà muốn chạy nhanh.
Thềm bắc mẹ còn, sao vắng mãi,
Phía tây chiếu toạ dạ sao đành.
Ngọn đèn đọc sách lòng soi tỏ,
Vầng nguyệt theo người chiếu biển xanh.
Vó ngựa chia phôi đi lại đứng,
Mai ngày nằm lắng sóng reo thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Gió mưa hoà điệu, đã sang thu,
Ngồi nhớ quê xa, những muốn vù.
Thềm Bắc mẹ còn, mà ổn chắc,
Chiếu Tây ta toạ, lại yên ru?
Thầy trò, đèn sách, lòng luôn tỏ,
Lữ khách, trăng sông, bóng chẳng lu.
Vó ngựa chia phôi mà bịn rịn,
Sớm mai, sóng biển, chốn mây mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió mưa hoà điệu tiếng thu ngân,
Muôn dặm xa xôi chạnh nhớ làng.
Thềm bắc người mong, thân viễn biệt,
Chiếu tây mình đợi dạ lan man.
Ngọn đèn đọc sách lòng soi tỏ,
Vầng nguyệt trên sông rọi ánh vàng.
Vó ngựa chia phôi toan chậm bước,
Ầm ầm mai sớm sóng khua vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời