夏日晚眺

四月初回暑氣濃,
一清啼鳥綠陰中。
家人晒穀爭逃雨,
婦女登蠶擬護風。
原濕貪天歸亦晚,
雲陰覆日影猶紅。
百年奕奕誰無事,
散髮承涼獨乃翁。

 

Hạ nhật vãn diểu

Tứ nguyệt sơ hồi thử khí nùng,
Nhất thanh đề điểu lục âm trung.
Gia nhân sái cốc tranh đào vũ,
Phụ nữ đăng tàm nghĩ hộ phong.
Nguyên thấp tham thiên quy diệc vãn,
Vân âm phúc nhật ảnh do hồng.
Bách niên dịch dịch thuỳ vô sự,
Tán phát thừa lương độc nãi ông.

 

Dịch nghĩa

Mới đầu tháng tư khí trời đã nóng nực,
Một tiếng chim hót trong lùm cây xanh.
Người nhà phơi lúa tranh nhau chạy mưa,
Đàn bà nuôi tằm tìm cách chắn gió.
Ruộng lầy, người đi làm tham buổi về muộn,
Bóng mây che mặt trời vẫn còn rạng ánh hồng.
Cuộc đời tất cả đều túi bụi, có ai là người rỗi việc?
Xoã tóc hóng mát, chỉ có độc ông lão này.


Rút từ Yên Đổ tam nguyên thi tập.

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Đầu tháng tư nóng như nung
Bóng cây chim hót tưng bừng líu lo
Trai hò đậy thóc tránh mưa
Buồng tàm gái chặn gió lùa khép song
Đồng chiêm tiếc việc tham công
Mặt trời mây phủ ánh hồng chưa phai
Cuộc đời bận rộn mặc ai
Tóc hong hóng gió lão này riêng thôi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Tháng tư chơm chớm đã oi nồng,
Chim hót lùm xanh tiếng lảnh trong.
Con gái chăn tằm lo gió máy,
Người nhà phơi thóc chạy cơn giông.
Ruộng lầy tham buổi người về muộn,
Vầng nhật rờm mây ánh vẫn hồng.
Túi bụi cuộc đời, ai mấy rỗi?
Hong đầu hóng gió một mình ông.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng tư thời khí đã oi nồng,
Chim hót lùm xanh bên luống hồng.
Phụ nữ nuôi tằm tìm chắn gió.
Người nhà phơi lúa chạy mưa giông,
Ruộng lầy, tiếc buổi người về muộn,
Mặt nhật mây che rạng ánh hồng.
Túi bụi cả đời, ai rỗi việc?
Xoã đầu hóng mát, một mình ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Tháng tư vừa chớm đã oi nồng
Một tiếng chim chìm giữa tán vông
Phụ nữ tìm phên che ổ nhộng
Người nhà hốt lúa chạy cơn giông
Ruộng lầy, tiếc việc người về muộn
Trời thấp, tràn mây ráng ánh hồng
Tất bật cả đời, ai rỗi việc
Xoã đầu hóng gió chỉ mình ông.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời