天生飲食世皆然,
儀狄應為一小天。
堯舜以前無酒誥,
商周之後有賓筵。
若教麴蘗非佳品,
何以文章更別傳。
吾道至今蕭索葚,
攜壺獨此醉中仙。

 

Tửu

Thiên sinh ẩm thực thế giai nhiên,
Nghi Địch ưng vi nhất tiểu thiên.
Nghiêu Thuấn dĩ tiền vô Tửu cáo,
Thương Chu chi hậu hữu Tân diên.
Nhược giao khúc bách phi giai phẩm,
Hà dĩ văn chương cánh biệt truyền.
Ngô đạo chí kim tiêu tác thậm,
Huề hồ độc thử tuý trung tiên.


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Người sinh ăn uống nếp trời
Một bà Nghi Địch đời đời vinh danh
Trước Nghiêu Thuấn rượu thả dàn
Sau Thương Chu mới luận bàn Tân Diên
Ví bằng rượu độc vì men
Sao văn chương vẫn biệt truyền xưa nay
Đạo ta rơi rụng bấy chầy
Đeo bầu riêng một lão này là tiên

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Người đời nhậu nhẹt ý tại thiên
Nghi Địch làm ra rượu dĩ nhiên
Nghiêu Thuấn trước thời, dzô thoải mái
Thương Chu từ đấy, luật hơi phiền
Cho rằng rượu độc không giai phẩm
Sao lại văn chương vẫn biệt truyền
Đạo đã từ lâu rơi rụng mặc
Đeo bầu trông lão khác chi tiên.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đời uống rượu ý theo trời,
Nghi Địch làm ra rượu để đời.
Nghiêu Thuấn trước thời, không cấm rượu,
Thương Chu từ đấy, rượu luôn mời.
Cho rằng rượu độc không còn tốt,
Sao để văn chương vẫn để lời.
Đạo đã từ lâu rơi rụng quá,
Đeo bầu trông lão giống tiên thôi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời