天生飲食世皆然,
儀狄應為一小天。
堯舜以前無酒誥,
商周之後有賓筵。
若教麴蘗非佳品,
何以文章更別傳。
吾道至今消索甚,
攜壺獨此醉中仙。

 

Tửu

Thiên sinh ẩm thực thế giai nhiên,
Nghi Địch ưng vi nhất tiểu thiên.
Nghiêu Thuấn dĩ tiền vô Tửu cáo,
Thương Chu chi hậu hữu Tân diên.
Nhược giao khúc bách phi giai phẩm,
Hà dĩ văn chương cánh biệt truyền.
Ngô đạo chí kim tiêu tác thậm,
Huề hồ độc thử tuý trung tiên.

 

Dịch nghĩa

Trời sinh ra có ăn, có uống, người đời ai cũng thế,
Bà Nghi Địch cũng đáng làm một vị trời con.
Đời Nghiêu Thuấn về trước chưa có thiên “Tửu cáo”,
Từ Thương Chu về sau có bài thơ “Tân diên”.
Nếu bảo men gạo không phải là phẩm vị tốt,
Thì sao trong văn chương lại có những bài đặc biệt truyền thuật về rượu.
Đạo của chúng ta đến nay đã rời rạc lắm,
Chỉ có lão đeo bầu trong làng say này mới thực là tiên.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Người sinh ăn uống nếp trời
Một bà Nghi Địch đời đời vinh danh
Trước Nghiêu Thuấn rượu thả dàn
Sau Thương Chu mới luận bàn Tân Diên
Ví bằng rượu độc vì men
Sao văn chương vẫn biệt truyền xưa nay
Đạo ta rơi rụng bấy chầy
Đeo bầu riêng một lão này là tiên

tửu tận tình do tại
43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Người đời nhậu nhẹt ý tại thiên
Nghi Địch làm ra rượu dĩ nhiên
Nghiêu Thuấn trước thời, dzô thoải mái
Thương Chu từ đấy, luật hơi phiền
Cho rằng rượu độc không giai phẩm
Sao lại văn chương vẫn biệt truyền
Đạo đã từ lâu rơi rụng mặc
Đeo bầu trông lão khác chi tiên.

64.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đời uống rượu ý theo trời,
Nghi Địch làm ra rượu để đời.
Nghiêu Thuấn trước thời, không cấm rượu,
Thương Chu từ đấy, rượu luôn mời.
Cho rằng rượu độc không còn tốt,
Sao để văn chương vẫn để lời.
Đạo đã từ lâu rơi rụng quá,
Đeo bầu trông lão giống tiên thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đời sanh đạo nhậu thuận theo trời
Nghi Địch làm nên rượu tuyệt vời
Nghiêu Thuấn ngày xưa say chả cấm
Thương Chu sau đó nhậu phải mời
Bảo chung rượu hại mòn thi phú
Sao áng văn hay sống để đời
Đạo hữu bây giờ rơi rụng quá
Lên trời quảy nậm kiếm tiên chơi.

Đất Văn Lang
14.00
Trả lời