Đời người như giấc chiêm bao
Nghĩ xưa đã mấy ai nào trăm năm
Một đoàn lao lực, lao tâm
Quí chi chữ “thọ” mà lăm sống nhiều!
Có tiền chưa dễ mà tiêu
Ham danh lắm kẻ như diều đứt dây
Thương ai cho bận lòng đây
Cho vơi hũ rượu, cho đầy túi thơ
Cảnh đời gió gió, mưa mưa
Buồn trông, ta phải say sưa đỡ buồn
Rượu say, thơ lại khơi nguồn
Nên thơ rượu cũng thêm ngon giọng tình
Rượu, thơ, mình lại với mình
Khi vui quên cả cái hình phù du
Trăm năm thơ túi, rượu vò
Nghìn năm thi sĩ, tửu đồ là ai?


Sau khi An Nam tạp chí đình bản, Tản Đà xuôi ngược khắp nơi từ Nam ra Bắc, có phần vắng tiếng trên thi đàn. Năm 1935, Tản Đà có bài thơ này đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy số 47. Tú Mỡ sau đó làm bài Còn say đăng trên Tuần báo Phong hoá số 147 (ngày 3-5-1935) để châm chọc.

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]