Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/07/2017 17:47

餞門弟義定使君黎如白,因寄京城諸門弟其二

一別都門歲七周,
逢君更憶舊從遊。
遙遙關塞今何夕,
落落風塵各一州。
筆硯沉思應有淚,
山河舉目不塍愁。
君歸寄語相知者,
玄晏先生已白頭!

 

Tiễn môn đệ Nghĩa Định sứ quân Lê Như Bạch, nhân ký kinh thành chư môn đệ kỳ 2

Nhất biệt đô môn tuế thất chu,
Phùng quân cánh ức cựu tòng du.
Dao dao quan tái kim hà tịch,
Lạc lạc phong trần các nhất châu.
Bút nghiễn trầm tư ưng hữu lệ,
Sơn hà cử mục bất thăng sầu.
Quân quy ký ngữ tương tri giả,
Huyền Án tiên sinh dĩ bạch đầu!

 

Dịch nghĩa

Từ biệt cửa kinh đô chốc đã bảy năm,
Gặp anh, lại nhớ những người theo học cũ.
Quan ải xa xăm, ngờ đâu đêm nay lại gặp,
Gió bụi mịt mờ, mỗi người một nơi.
Ngẫm nghĩ đến bút nghiên, đáng tràn nước mắt,
Ngước nhìn sông núi, khôn xiết buồn đau.
Anh về, ta gửi lời tới những người quen biết,
Rằng: Huyền Án tiên sinh đã bạc đầu rồi!


Rút từ Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160), Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn:
1. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Cửa khuyết xa nhau chốc bảy thu,
Gặp anh nhớ lại bạn tòng du.
Quan sơn nào hẹn ngày gần gũi,
Gió bụi đôi nơi cảnh dãi dầu.
Nghiên bút chạnh lòng dường khóc dở,
Non sông trước mắt có vui đâu?
Ai về nhắn nhủ người quen biết:
Huyền Án tiên sinh đã bạc đầu!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa khuyết bao năm đã tiễn đưa
Gặp anh thêm lại nhớ trò xưa
Gió mưa sùi sụt người đôi ngã
Quan ải chia phôi mộng khó ngờ
Sông núi ngẩng trông sầu điệp điệp
Bút nghiên nghĩ lại lệ tuôn sơ
Lời ta nhắn đến người năm cũ
Huyền Án tiên sinh tóc trắng phơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời