偶成其一

睡起江山望未真,
曚曨病眼淚沾巾。
黃粱一枕夢復夢,
玄鶴千年身後身。
天外雲衣多化狗,
窗前竹影每疑人。
逍遙獨羨凌風笛,
半上重霄半落塵。

 

Ngẫu thành kỳ 1

Thuỵ khởi giang sơn vọng vị chân,
Mông lung bệnh nhãn lệ triêm cân.
Hoàng lương nhất chẩm mộng phục mộng,
Huyền hạc thiên niên thân hậu thân.
Thiên ngoại vân y đa hoá cẩu,
Song tiền trúc ảnh mỗi nghi nhân.
Tiêu dao độc tiễn lăng phong địch,
Bán thướng trùng tiêu bán lạc trần.

 

Dịch nghĩa

Ngủ dậy nhìn non sông chưa thực rõ,
Mắt đau, lờ mờ, lệ ứa thấm khăn.
Một giấc kê vàng, mộng trong giấc mộng,
Ngàn năm hạc đen, thân của kiếp sau.
Áo mây ngoài trời, phần nhiều hoá chó,
Bóng tre trước cửa thường nghi là người.
Khen cho tiếng sáo tung vào gió nghe du dương,
Nửa lên tầng mây, nửa rơi xuống cõi trần.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Tỉnh giấc non sông chửa rõ ràng,
Mắt đau mờ lệ ướt đầm khăn.
Hoàng lương một giấc mơ trong mộng,
Huyền hạc ngàn năm kiếp hậu thân.
Mây áo ngoài trời trông giống chó,
Bóng tre trước cửa ngỡ hình nhân.
Du dương tiếng sáo ngân theo gió,
Nửa vút tầng mây, nửa cõi trần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngủ dậy non sông chửa rõ nhìn,
Mắt mờ, lệ nhỏ ướt đầm khăn.
Hoàng lương một giấc mộng trong mộng,
Huyền hạc  ngàn năm thân lại thân.
Mây chó trên cao trò biến ảo
Bóng tre trước ngõ bước ai lần.
Vang trời tiếng sáo du dương nhỉ!
Nửa vút tầng không, nửa cõi trần.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời