Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 14:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/07/2017 12:29

寄珠江裴恩年

滿目多新式,
傷心故舊稀。
人窮天未定,
道喪我安歸。
四海開風會,
千山老蕨薇。
珠江相憶處,
花落釣魚磯。

 

Ký Châu Giang Bùi Ân Niên

Mãn mục đa tân thức,
Thương tâm cố cựu hy.
Nhân cùng thiên vị định,
Đạo táng ngã an quy?
Tứ hải khai phong hội,
Thiên sơn lão quyết vi.

Châu giang tương ức xứ,
Hoa lạc điếu ngư ky.

 

Dịch nghĩa

Bao nhiêu thể thức mới bày ra đầy trước mắt,
Đau lòng vì bè bạn cũ thưa vắng dần.
Mưu của người đã cùng rồi mà cơ trời còn chưa định,
Đạo học mất rồi, ta biết đi về đâu!
Bốn biển mở ra phong hội mới,
Nghìn non rau quyết rau vi bỏ già!
Nhớ Châu Giang, nơi chúng ta cùng nhau khi trước,
Chắc bến câu hoa đã rụng đầy!


Rút từ Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160).

Bùi Ân Niên tức Bùi Văn Dị, bạn thân Nguyễn Khuyến, người Châu Cầu (nay thuộc thị xã Phú Lý, Hà Nam). Theo nguyên chú đây là bài thơ Nguyễn Khuyến hoạ nguyên vận bài của Bùi Ân Niên.

Nguồn:
1. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Khắp nơi nô nức "canh tân",
Nghĩ người cố cựu vắng dần mà đau.
Người cùng, còn số trời sao?
Đạo xưa đã mất, biết đâu lối về?
Trào lưu mới rộn bốn bề,
Nghìn non rau quyết, rau vi để già.
Sông Châu ta lại nhớ ta,
Chỗ ngồi câu đó đã hoa rụng đầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Canh tân lan chốn chốn
Bạn cũ vắng lòng đau
Người cùng, trời chưa định
Đạo mất, ta về đâu
Bốn biển khai mở hội
Ngàn non, già úa rau
Sông Châu ngồi chạnh nhớ
Hoa rụng chốn buông câu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Trước mắt bao điều lạ,
Đau lòng bạn vắng thưa.
Người cùng, trời chửa định,
Đạo mất, ta bơ vơ.
Bốn biển phong hội mới,
Nghìn non vi, quyết già!
Châu Giang, nơi tưởng nhớ,
Hoa rụng bến câu xưa.


Nguồn: Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bao nhiêu thể thức mới bày,
Đau lòng bè bạn cũ rày vắng thưa.
Người cùng, cơ trời định chưa,
Đạo học đã mất còn đâu lối về!
Vận hội mở ra bốn bề,
Nghìn non rau quyết rau vi đến già!
Nhớ Châu Giang, nơi chúng ta,
Cùng câu khi trước, chắc hoa rụng đầy!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời