Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2020 23:06

間詠其一

述業無他懶且慵,
晏然一室宇寰中。
以應不棄天心後,
何幸無收聖量洪。
才少難分多壘辱,
位卑奚捕四時功。
未忘一點蒼生念,
好向南陽起臥龍。

 

Nhàn vịnh kỳ 01

Thuật nghiệp vô tha lãn thả dung,
Án nhiên nhất thất vũ hoàn trung.
Dĩ ưng bất khí thiên tâm hậu,
Hà hạnh vô thu thánh lượng hồng.
Tài thiểu nan phân đa luỹ nhục,
Vị ty hề bổ tứ thời công.
Vị vong nhất điểm thương sinh niệm,
Hảo hướng Nam Dương khởi Ngoạ Long.

 

Dịch nghĩa

Công việc trước thuật có gì khác là lười và rỗi,
Được yên ổn trong một ngôi nhà giữa cõi nhân gian.
Đã không nỡ bỏ tấm lòng nhân hậu trời phú,
May sao, lại không nhận lượng rộng rãi của vua ban.
Tài kém không thể chia sẻ nỗi nhục bốn cõi loạn lạc,
Chức quan thấp bổ ích gì cho công việc bốn mùa.
Chưa quên được nỗi niềm với người dân mọn,
Mong muốn rồng nằm trỗi dậy ở đất Nam Dương.


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Chùm 10 bài Nhàn vịnh có lẽ được làm khi Nguyễn Khuyến bị đàn hặc từ Bố chính Quảng Ngãi về giữ chân Toản tu Sử quán, trong đó không giấu giọng mỉa mai, chán chường.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Trước thuật chẳng qua rỗi với nhàn,
Nhân gian một mái được yên lành.
Vua ban lượng cả may không nhận,
Trời phú tính nhân bỏ chẳng đành.
Nhục nỗi tài hèn khi loạn lạc,
Ích gì chức thấp lúc đương quan.
Nỗi niềm dân mọn sao quên được,
Mong thấy rồng nằm trỗi cõi Nam.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước thuật chẳng qua chuyện rỗi nhàn
Yên lành một mái chốn nhân gian
Đã không nỡ bỏ lòng trời phú
May lại đâu cần lượng chúa ban
Chức thấp ích gì khi gánh vát
Tài hèn thêm thẹn buổi gian nan
Còn nguyên một điểm thương con đỏ
Mong thấy rồng thiêng dậy cõi Nam

Chưa có đánh giá nào
Trả lời