范蠡遊五湖

功名逆料處良難,
一棹歸來任適閒。
放浪三生風月客,
平章萬象水雲間。
乾坤笑傲渾無跡,
吳越盈輸總不關。
勿論弓藏高著眼,
仙蹤今古杳難攀。

 

Phạm Lãi du Ngũ Hồ

Công danh nghịch liệu xử lương nan,
Nhất trạo quy lai nhiệm thích nhàn.
Phóng lãng tam sinh phong nguyệt khách,
Bình chương vạn tượng thuỷ vân gian.
Càn khôn tiếu ngạo hồn vô tích,
Ngô Việt doanh thâu tổng bất quan.
Vật luận cung tàng cao trước nhãn,
Tiên tung kim cổ diểu nan phan.

 

Dịch nghĩa

Đường công danh đoán trước ở lại cũng thực khó,
Một mái chèo trở về mặc sức thanh nhàn.
Buông thả cuộc đời làm khách trăng gió,
Cười ngạo đất trời, không để lại dấu vết gì.
Phẩm bình mọi vẻ ở chốn nước mây,
Sự thua được Ngô Việt đều không liên quan đến.
Chẳng phải bàn về chiếc cung bị bỏ, tầm mắt nhìn cao,
Từ xưa tới nay, bước chân bậc tiên ấy mờ mịt khó theo.


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Phạm Lãi người thời Xuân Thu, giúp Việt vương Câu Tiễn hơn hai mươi năm. Sau khi diệt nước Ngô, ông được phong thượng tướng quân. Thấy Câu Tiễn không thể chung vui khi thắng lợi, Phạm Lãi bỏ đi, thay đổi tên họ, sinh sống ở đất Đào, giỏi kinh doanh, trở thành cự phú, tự xưng là Đào Chu Công.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Biết rằng khôn trụ với đường danh,
Một mái chèo lui thoả ý nhàn.
Làm khách gió trăng đời phóng lãng,
Bình chương văn vẻ chốn mây ngàn.
Ngạo cười trời đất, đâu còn dấu?
Còn mất Việt Ngô, chẳng bận tâm.
Cung điểu nhìn xa, không phải luận,
Dấu tiên mờ mịt khó theo chân.

tửu tận tình do tại
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trói buộc quan trường liệu khó hay
Trở về một mái thú nhàn thay
Một đời phóng lãng cùng trăng gió
Muôn vẻ phẩm bình với nước mây
Vui ngạo đất trời không để dấu
Thắng thua Ngô Việt chẳng buồn dây
Chớ luận cung tàng gương trước mắt
Tiên nhân theo dấu khó xưa nay.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời