12.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Tam Điệp (7)

Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 11:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/01/2009 23:32

三疊山

清華山水帝王州,
書劍重來是故吾。
三疊峰頭初縱目,
九龍江外一回頭。
岩迷樹色千青落,
海入雲邊片白浮。
擬把予情訂泉石,
不知泉石信予不。

 

Tam Điệp sơn

Thanh Hoa sơn thuỷ đế vương châu,
Thư kiếm trùng lai thị cố ngô.
Tam Điệp phong đầu sơ túng mục,
Cửu Long giang ngoại nhất hồi đầu.
Nham mê thụ sắc thiên thanh lạc,
Hải nhập vân biên phiến bạch phù.
Nghĩ bả dư tình đính tuyền thạch,
Bất tri tuyền thạch tín dư phầu.

 

Dịch nghĩa

Núi sông Thanh Hoá vốn là đất đế vương
Vẫn chính là ta ngày trước lại đeo gươm cắp sách đến đây
Trên đỉnh núi Tam Điệp vừa buông tầm mắt
Ngoảnh đầu đã thấy Cửu Long giang ở đắng xa
Sườn núi lẫn mầu cây nơi nơi xanh ngắt
Chân mây liền mặt bể một làn trắng dập dềnh
Những toan đêm nối lòng mà hẹn với suối đá
Chẳng hay suối đá có tin mình không?


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Tam Điệp là dãy núi ở giữa hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Thanh Hoa sông núi đế vương xưa,
Gươm sách đường quen lại vẫn ta.
Phóng mắt đầu non Tam Điệp rõ,
Ngoảnh đầu dòng nước Cửu Long xa.
Xanh pha sườn núi màu cây lẫn,
Trắng lộn chân mây mặt bể mờ.
Những muốn ăn thề cùng suối đá.
Biết dâu suối đá có tin mà ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thanh Hoa sông núi đế vương
Sách gươm trở lại chốn quen một mình
Đầu non Tam Điệp nhìn xem
Ngoảnh trông dòng nước Cửu Long xa vời
Xanh xanh sườn núi màu cây
Trắng phau mặt nước chân mây cuối trời
Muốn cùng suối đá thề lời
Chỉ e suối đá có đâu tin mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thanh Hoa sông núi, đất xưng vương,
Cùng ta Gươm sách lại quen đường.
Đầu non Tam Điệp trong tầm mắt,
Sóng nước Cửu Long ngó lại thương.
Sườn núi màu cây xanh lẫn lộn,
Chân mây mặt bể mờ hơi sương.
Thề nguyền những muốn cùng khe đá.
Suối đá không hay ta tỏ tường?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thanh Hoa sông núi đế vương
Ngày ta cắp sách đeo gươm một thời
Đỉnh non Tam Điệp nhìn coi
Cửu Long giang phía cuối trời hiện ra
Cây xanh nhuộm sắc non xa
Chân mây mặt nước sóng pha bạc đầu
Muốn cùng suối đá hẹn nhau
Chẳng hay suối đá tin lời mình không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời