Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Hoàng Mạnh Trí (2)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/04/2020 17:31

寄門弟梅溪秀才黃孟致

憶昔與君遊西湖,
風景至今無乃殊。
茅屋地天音問少,
殘年病久性情孤。
鏡中鼎鼎頭將鶴,
夢裡翩翩翅似蝴。
君肯寄來湖上水,
撲余三斗俗塵無。

 

Ký môn đệ Mai Khê tú tài Hoàng Mạnh Trí

Ức tích dữ quân du Tây Hồ,
Phong cảnh chí kim vô nãi thù.
Mao ốc địa thiên âm vấn thiểu,
Tàn niên bệnh cửu tính tình cô.
Kính trung đỉnh đỉnh đầu tương hạc,
Mộng lý phiên phiên sí tự hồ.
Quân khẳng ký lai hồ thượng thuỷ,
Phác dư tam đấu tục trần vô.

 

Dịch nghĩa

Nhớ hồi trước cùng anh đi chơi Hồ Tây,
Có lẽ cảnh vật đến nay đã đổi khác.
Nhà tranh nơi hẻo lánh, càng ít tin tức hỏi thăm,
Tuổi già lại ốm đau lâu, tính tình trở nên cô độc.
Soi gương mái đầu sắp thành hạc trắng,
Nằm mộng đôi cánh xập xoè như đôi cánh bướm.
Nếu anh vui lòng gửi cho nước hồ,
Giội cho ta ba đấu thì bụi trần sạch hết.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Cùng anh hồi trước chơi Hồ Tây,
Cảnh vật bây giờ chắc đổi thay.
Hẻo lánh nghèo nàn thư tín ít,
Cô đơn bệnh tật lão thân gầy.
Gương mai phơ phất như hạc trắng,
Cánh mộng chập chờn tựa bướm bay.
Nếu nước Hồ Tây anh gửi được,
Bụi trần, ta gội sạch làu ngay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhớ hồi cùng bạn dạo Tây Hồ,
Phong cảnh giờ đây chẳng khác xưa.
Hẻo lánh rạ tranh thư tín ít,
Ốm đau già cả bạn bè thưa.
Trông gương cứ tưởng đầu như hạc,
Nằm mộng còn nghi cánh bướm đùa.
Được nước Hồ Tây anh gởi tới,
Gội chừng ba đấu sạch trần nhơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời