Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2019 00:25

雨後春醉感成

去秋定尹拂衣回,
今日春商解組來。
可幸諸君能勇退,
未應一職盡非才。
百年軒駟何為者,
吾邑邱陵亦美哉。
老病無能惟有醉,
浮雲散盡北窗開。

 

Vũ hậu xuân tuý cảm thành

Khứ thu Định doãn phất y hồi,
Kim nhật Xuân thương giải tổ lai.
Khả hạnh chư quân năng dũng thoái,
Vị ưng nhất chức tận phi tài.
Bách niên hiên tứ hà vi giả,
Ngô ấp khâu lăng diệc mỹ tai.
Lão bệnh vô năng duy hữu tuý,
Phù vân tán tận bắc song khai.

 

Dịch nghĩa

Mùa thu năm ngoái ông huyện Trực Định đã rũ áo ra về
Ngày nay ông thương Xuân Trường lại buông giải ấn nghỉ việc
Đáng mừng các bạn biết mạnh dạn lui về
Đâu phải vì đối với chức vụ mình không làm nổi
Cuộc đời trăm năm xe ngựa có là trò gì
Mà ở quê chúng ta gò núi vẫn tươi đẹp lắm
Ta nay già yếu không làm được gì nữa chỉ có chén thôi
Khi mây nổi tan hết thì cửa sổ hướng bắc mở toang ra


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Thu trước một ông đã rút rồi
Hôm nay ông nữa lại xin lui
Đáng mừng các vị đua nhau thoái
Đâu phải vì ta gánh vác tồi
Xe ngựa trăm năm coi gió bụi
Quê hương gò núi mãi xanh tươi
Tuổi già ta chỉ năng nâng chén
Mây nổi tan ra cửa bắc ngồi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Thu trước già kia buông áo mão
Xuân này lão nữa rũ cân đai
Rất mừng các vị mau rời việc
Chẳng trách nhiều ông sớm bỏ tài
Xe ngựa hồng trần luôn giả tạm
Núi đồi bản quán chẳng tàn phai
Thân già mượn chén xua mầm bệnh
Mãn cuộc mây bồng, cửa đất khai.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời